Wat is je werkelijke inflatie?

De toenemende inflatie leidt tot zorgen, maar de werkelijke inflatie hangt af van ieders uitgavenpatroon en dat verschilt sterk per bevolkingsgroep. Morningstar laat zien hoe je inzicht kan krijgen in hoe en waar inflatie je persoonlijke financiële huishouding het meest raakt.

Christine Benz 28 april, 2022 | 9:24
Facebook Twitter LinkedIn

Many Currencies

Iedereen die ook maar een beetje aandacht heeft besteed aan inflatie - en die momenteel is moeilijk te negeren - weet dat de percentages van de laatste tijd zorgwekkend hoog zijn. Waar echter misschien niet iedereen bij stilstaat, is dat de statistische gemiddelde inflatieclassificatie, de consumentenprijsindex (CPI), een bot en onnauwkeurig instrument is omdat het de ervaringen van consumenten in het algemeen weerspiegelt.

In de Verenigde Staten gebruikt het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics voor het berekenen van de CPI bijvoorbeeld een mandje met verschillende consumptieve goederen en diensten, waarbij elk item wordt gewogen aan de hand van hoeveel het uitmaakt in een gemiddeld huishoudbudget. Bijvoorbeeld woonlasten krijgen de grootste weging, terwijl recreatie en kleding een kleinere weging krijgen.

Maar waar uw huishouden geld aan uitgeeft, verschilt vrijwel zeker van dat van het gemiddelde huishouden. Neem bijvoorbeeld een kersverse huiseigenaar die een aanzienlijke hypotheek heeft en ook gaat verbouwen en ook nog eens meubels, raambekleding en tuingereedschap aanschaft. Huisvestingsgerelateerde uitgaven zullen in dat geval waarschijnlijk een groter deel van het budget van deze nieuwe huiseigenaar uitmaken dan voor het gemiddelde van de huishoudens.

Ondertussen zal een gepensioneerde oudere die geen hypotheek meer heeft, waarschijnlijk kleinere woon-gerelateerde uitgaven hebben, als percentage van de huishouduitgaven, dan de algemene bevolking. Maar gepensioneerden op hun beurt kunnen bijvoorbeeld wel weer hogere reis- of gezondheidsgerelateerde uitgaven hebben.

 

Zelf berekenen

Gezien deze variaties kan het handig zijn om de CPI-wegingen als handvat te gebruiken om inzicht te krijgen in de impact van inflatie op uw huishouduitgaven en hoe u zich hiertegen moet wapenen. Maar u kunt een duidelijker beeld van de inflatie voor uw persoonlijke inflatie krijgen door te kijken naar uw werkelijke uitgaven in elk van de hoofdcategorieën en die te combineren met de inflatie die we in die categorieën meten.

U kunt uw uitgaven in elk van de belangrijkste categorieën invoeren in een spreadsheet en vervolgens een gepersonaliseerd inflatiepercentage berekenen dat de inflatie per uitgavencategorie omvat. Een factor die er waarschijnlijk uit zal springen als u een aangepast inflatiepercentage berekent, is de grote rol van gestegen vervoerskosten die een belangrijke aanjager zijn van de recente inflatiestijgingen. Als u het afgelopen jaar een auto heeft moeten kopen of vaak hebt getankt, dan heeft u waarschijnlijk een aanzienlijke toename van uw uitgaven om te kunnen reizen ervaren. Stadsbewoners die fietsen of lopen, hebben daarentegen veel minder last van stijgende vervoersprijzen.

De voedselkosten hebben het afgelopen jaar de op één na hoogste inflatie gekend en het is minder waarschijnlijk dat ze variabel zijn tussen verschillende consumenten. Immers, iedereen moet eten, luidt het adagium. Toch zijn er enkele interessante variaties in de inflatiepercentages tussen subcategorieën, en deze kunnen van invloed zijn op de vraag of uw persoonlijke voedselinflatie hoger of lager is dan de basisvoedselinflatie.

 

Vals gevoel

Hoe interessant het ook kan zijn om met een gepersonaliseerde inflatieraming te komen, het is belangrijk om niet weg te komen met een vals gevoel van precisie over inflatie. Om te beginnen zijn inflatiestatistieken kortstondig: cijfers over de periode van één jaar geven prijsveranderingen weer in marktomstandigheden die een bloeiende economie en tegelijk verstoringen van de toeleveringsketens kennen.

Maar waar het echt om gaat, is de trend in uw werkelijke totale uitgaven. Die trend is afhankelijk van een paar belangrijke variabelen: uw vaste en variabele uitgaven plus de ontwikkeling van de inflatie in elk van de uitgavencategorieën. Uiteindelijk is de trend van uw werkelijke uitgaven belangrijker dan het onderzoeken van de inflatie op kleine schaal, omdat u een zekere mate van controle heeft over een deel van uw uitgaven. die kunt u namelijk wel zelf sturen, terwijl u de inflatie als geheel niet in de hand heeft.

 

Inflatie voor oudere volwassenen

De levensfase speelt meestal ook een rol bij de inflatie-ervaring. Het verschil in de inflatiecijfers is te wijten aan verschillen in de mandjes met consumptiegoederen en -diensten van ouderen en die van de bevolking als geheel. Ouderen besteden meer aan medische zorg dan de algemene bevolking. En hoewel de inflatie in de medische zorg in de VS recentelijk zelfs nog lager was dan de algemene inflatie, is het historische gemiddelde meer dan 5%, wat een onevenredig effect heeft gehad op de financiële huishouding van oudere volwassenen.

Aan de andere kant zijn de uitgaven van ouderen voor andere begrotingsposten lager, met name vervoer en onderwijs. Oudere volwassenen pendelen minder dan jongere mensen, en hun jaren van zware uitgaven voor onderwijs liggen meestal ook achter hen.

Voedseluitgaven - zowel voor thuis als uit eten - maken ook een kleiner deel van het budget van oudere volwassenen uit dan bij jongere volwassenen. Dus de stijgende voedselkosten - de categorie met de op een na hoogste inflatie in de afgelopen 12 maanden tot februari 2022 - hebben oudere volwassenen waarschijnlijk iets minder geschaad dan de brede bevolking.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Christine Benz  is Morningstar's director of personal finance and author of 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success. Follow Christine on Twitter: @christine_benz and on Facebook.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten