Instroom in duurzame fondsen vertraagt in tweede kwartaal

De instroom van nieuw vermogen in duurzame beleggingsfondsen wereldwijd vertraagde in het tweede kwartaal van 2021. Het beheerd vermogen steeg tegelijk naar een nieuw record.

Hortense Bioy, CFA 30 juli, 2021 | 10:16
Facebook Twitter LinkedIn

People forming upward arrow

Na enkele maanden van sterke instroom in duurzame beleggingsfondsen hebben fondsbeleggers wereldwijd een stapje terug gedaan. Volgens data van Morningstar bedroeg de netto instroom van nieuw vermogen in duurzame fondsen in het tweede kwartaal van dit jaar $139,2 miljard, een daling van 24% ten opzichte van het eerste kwartaal.

Die daling was met name te zien in Europa, de grootste markt voor duurzame fondsen. Daar daalde de instroom met 25%. De Verenigde Staten lieten een daling van 18% zien, terwijl Australazië en Japan tegenwicht boden met respectievelijk een stijging van 114% en een vlakke ontwikkeling.

De flow niveaus van het voorbije tweede kwartaal zijn de laagste sinds het tweede kwartaal van 2020. Europa is goed voor 81% van de duurzame flows en de VS voor 13%. De rest van de wereld is goed voor $9,2 miljard, te weten Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Japan en Azië samen.

Global Sustainable Funds Q2 2021 Statistics

Populariteit blijft groeien

Ondanks het achterblijven bij het record van $184 miljard aan instroom dat we zagen in het eerste kwartaal, blijft de populariteit van duurzame fondsen groeien. Het beheerd vermogen steeg met 12% naar $2.240 miljard per ultimo juni dankzij het effect van rendementen en flows die boven de niveaus van 2020 lagen.

Vermogensbeheerders blijven fondsen omvormen tot duurzame producten en er kwamen wereldwijd 177 nieuwe duurzame producten op de markt. Daarmee komt het totaal aantal beschikbare duurzame beleggingsproducten die ESG-criteria hanteren in hun beleggingsbeleid wereldwijd op 4.929.

Global Sustainable Fund Launches Per Quarter

Europa

Kijken we in detail naar de Europese markt, dan zien we dat de introductie van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) fondsmanagers aan het werk heeft gezet om meer informatie en duidelijkheid te geven over de plaats van ESG in hun strategieën. Over de afgelopen drie maanden zijn 286 fondsen herzien en toegevoegd aan het duurzame universum voor de regio Europa. Daarmee komt het totaal op 3.730 per eind juni. Deze duurzame producten vertegenwoordigden $112,4 miljard, ofwel 42,7% van de $263 miljard aan totale fund flows.

De grootste daling was te noteren bij de categorie vastrentende waarden. Die daalde 36% over deze periode; een sterk contrast met de 83% toename voor conventionele fixed income fondsen.

Duurzame aandelenfondsen in Europa kenden een duidelijk minder sterke daling in populariteit dan conventionele aandelenfondsen. De instroom zakte met 30,7% vergeleken met 40%. Bovendien werd meer belegd in duurzame aandelenfondsen dan in conventionele: $64,9 miljard versus $48,7 miljard.

Allocatiefondsen met een duurzaam karakter kenden een record inflow van $22,8 miljard, maar deze sprong van 10,3% is significant kleiner dan die van 181% voor conventionele allocatiefondsen.

Sustainable Fund Flows Compared With Conventional Fund Flows

Best verkocht

De top 10 van best verkochte fondsen bestaat voor de helft uit nieuw geïntroduceerde fondsen. Opvallend is dat fondsbeleggers een voorkeur hadden voor breed duurzaam en impact georiënteerde fondsen. Een daarvan is Nikko AM ARK Positive Change Innovation dat $3,6 miljard ophaalde. 

De eerder geprefereerde milieu- en klimaatfondsen deden het in tegenstelling tot de eerdere kwartalen juist beduidend minder goed in het tweede kwartaal. 

Top 10 Sustainable Fund Flows in Q2 2021

Hortense Bioy, director of sustainability research bij Morningstar, merkt op dat de sterke instroom in het Nikko fonds aanbieder Nikko AM de top 10 van asset managers in parachuteerde in termen van flows. “BlackRock gaat nog altijd aan kop met $11,3 miljard aan nieuwe instroom, gevolgd door Amundi en Nordea,” aldus Bioy.

Het beheerd vermogen in Europese duurzame fondsen steeg naar een nieuw record van $1.830 miljard per einde juni, een stijging van 11,5% sinds eind maart. Ter vergelijking: het totale Europese fondsenuniversum groeide met 4,6%.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten