Zo werkt het ESG Commitment Level voor fondshuizen

Nu beleggen volgens de ESG-criteria milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur steeds belangrijker wordt, omdat steeds meer beleggers ernaar vragen en het aanbod door de fondshuizen toeneemt, is het moment daar om te beoordelen of beleggingsfondsen en fondshuizen wel echt doen wat ze beloven. Dat kan nu met een nieuwe tool van Morningstar: ESG Commitment Level.

Hortense Bioy, CFA 18 november, 2020 | 16:36
Facebook Twitter LinkedIn

Vermogensbeheerders spelen duidelijk in op de groeiende interesse en vraag vanuit beleggers die duurzaamheid een grotere rol willen geven in hun beleggingsbeslissingen en portefeuilleopbouw. Alles wat bedrijven op dit gebied al hebben gedaan en hoe ze vorderen, kan een substantiële impact hebben op wat een vermogensbeheerder aan beleggers kan leveren en op hoe hij ESG-initiatieven in bredere zin kan bevorderen namens zijn klanten.

Morningstar heeft bij de introductie van het ESG Commitment Level beoordelingen gedaan van 107 individuele beleggingstrategieën en 40 fondshuizen. De fondsanalisten van Morningstar zullen uiteindelijk nog meer beoordelingen doen van fondsen die binnen het universum vallen dat Morningstar's fondsenresearch volgt.

Rol van fondshuizen
Naast een afweging van het ESG-proces en de middelen van een strategie, omvatten deze ESG Commitment Levels een duidelijke beoordeling van de beleggingsinstellingen die het nauwst verbonden zijn met de ESG-kenmerken van een fonds, in de vorm van het Morningstar ESG Commitment Level voor vermogensbeheerders. Dit element vereist een weging van 20% in de totale beoordeling van een fonds.

Beleggers die willen begrijpen hoe en in hoeverre ESG-factoren worden geïntegreerd in de strategieën die ze in portefeuille hebben bezitten (of zouden willen hebben), moeten ook in overweging nemen wat de vermogensbeheerder in bredere zin op dit gebied bewerkstelligt.

Net als bij functies als compliance, risicobeheer en beleggingsonderzoek, kunnen ESG-middelen binnen een fondshuis meer of minder uitgebreid worden ontwikkeld en ingezet, en dus kan het van cruciaal belang zijn hoe en in welke mate een bedrijf deze middelen ontwikkelt en deelt. Als het gaat om stemmen bij volmacht, kan het effectiever zijn om de volledige kracht van een organisatie voor een kwestie te zetten. En een fondshuis kan zijn ESG-overtuiging van bovenaf uitdragen door de lagere kaders te ondersteunen met tools zoals het formeel monitoren van de integratie van ESG door portfoliomanagers en het stimuleren van gewenst gedrag en gewenste resultaten.

Vier niveaus
Bij het evalueren van de ESG-inzet van een bedrijf, zullen de analisten van Morningstar zich verdiepen in deze kwesties en meer, onderverdeeld in drie hoofdcomponenten op bedrijfsniveau: filosofie en proces (40% van het ESG-commitmentniveau voor vermogensbeheerders), middelen (30%) en actief eigenaarschap (30%). De algemene score van een fondshuis helpt analisten vervolgens om vermogensbeheerders in een van de vier niveaus te plaatsen: Leader, Advanced, Basis en Low. 

Leader
Voor fondshuizen op het niveau Leader is ESG vaak de kern van de identiteit van een bedrijf. Ze hebben een lange geschiedenis van ESG-beleggingen en ESG-overwegingen zijn diepgeworteld en doordrenkt in het hele bedrijf - in hun beleggingsprocessen, strategieën, stemgedrag en in hun eigen activiteiten. Deze bedrijven zijn transparant en educatief over hun ESG-inspanningen en -denken.

Onder andere Calvert, Parnassus, Robeco en Stewart Investors behoren tot de Leaders onder de fondshuizen.

Advanced
De fondshuizen op het niveau Advanced integreren ESG bewust in hun beleggingsprocessen met behulp van robuuste middelen en formele monitoring. Ze verwoorden hun benadering van ESG, maar hebben een beperktere toepassing in het hele productenpalet  dan Leader-bedrijven. Toch behoren Advanced vermogensbeheerders tot de betere ESG-voorstanders van de sector.

Hier komen we onder andere de namen AXA Investment Managers, Nuveen/TIAA en Schroders tegen.

Basis
Fondshuizen die het niveau Basis halen, integreren ESG op een lager niveau dan Leader- en Advanced-bedrijven, of ze bevinden zich nog in een vroeger stadium van hun ESG-ontwikkeling. Deze bedrijven missen vaak een of meer aspecten die essentieel zijn voor een sterkere ESG-inspanning.

Dit basisniveau is de score van enkele grote namen, zoals BlackRock, Capital Group, Pimco, en UBS.

Laag
Een Laag commitment-niveau kan op een paar verschillende dingen duiden: een onderneming heeft simpelweg de toepassing van ESG niet bepaald voor elkaar en gebruikt dus helemaal geen ESG-criteria of kan ESG op een beperkte of meer variabele manier beschouwen; of het levert slecht werk af bij het opnemen van ESG in zijn beleggingsprogramma's of schiet anderszins tekort bij het bevorderen van ESG-initiatieven.

In deze onderste categorie vinden we onder andere de namen American Century, Fidelity Investments en Vanguard terug.

De drie pijlers
Bij het bepalen van het ESG-commitmentniveau van een vermogensbeheerder houden Morningstar-analisten rekening met drie pijlers: filosofie en proces, middelen en actief eigendom.

Filosofie en proces
Wanneer Morningstar-analisten de filosofie en het proces van een fondshuis overwegen, beoordelen ze hoe belangrijk ESG is voor het karakter van het bedrijf en of het bedrijf die definitie en dit onderscheid overtuigend heeft aangetoond. Stukken van deze evaluatie bevatten eenvoudige vragen - is het bedrijf bijvoorbeeld een ondertekenaar van de VN-principes inzake verantwoord beleggen en heeft de vermogensbeheerder eventuele uitsluitingen voor het hele bedrijf van portefeuilles vastgesteld?

Maar analisten moeten ook beoordelen of de strekking van de vermogensbeheerder echt is en of deze verantwoording aflegt voor wat hij belijdt. Door ESG op te nemen in beleggingsprocessen in verschillende activaklassen en beleggingsvehikels, ontstaat tussen de professionele beleggers van een vermogensbeheerder een collectieve overeenkomst dat ESG in overweging moet worden genomen, die weerspegelt dat het team verenigd is in een ESG-filosofie. Een formele monitoring van hoe portefeuillemanagers ESG in hun processen integreren en transparant zijn met klanten over ESG-maatstaven voor elke strategie, helpt een fondshuis en zijn beleggingsteams om verantwoording af te leggen volgens een duidelijk geformuleerde filosofie.

Middelen
ESG-beleggen is complex. Het vereist vaak gespecialiseerde kennis of vaardigheden. Dat wordt nog eens versterkt door de jonge en veranderende aard van het vakgebied. De voorkeuren van beleggers kunnen bijvoorbeeld variëren, definities zijn vaag en regelgevende en politieke overwegingen kunnen snel veranderen.

Middelen zijn dus cruciaal. Bij hun evaluatie van de middelen beoordelen de analisten van Morningstar of de mensen, gegevens en systemen van een bedrijf geschikt zijn. Bedrijven hebben keuzes in de manier waarop ze hun ESG-mensen organiseren: bouwen ze een apart team van specialisten op, of ontwikkelen ze specialisatie binnen het beleggingsteam? Belangrijker is dat de ESG-expertise in huis goed is opgeleid en de complexiteit van ESG-beleggen goed aan kan. En weet een fondshuis zijn ESG-expertise en zijn experts vast te houden, of springen ze naar een andere aanbieder - iets dat een uitdaging kan zijn als meerdere bedrijven beginnen en blijven investeren in dit gebied.

Datasets van derden bieden de broodnodige informatie en context, maar het ontwikkelen van eigen ESG-gegevensevaluaties bevordert het begrip van een beleggingsorganisatie van ESG en kan haar analyses onderscheiden van de concurrentie. Het vertalen en delen van ESG-analyses met beleggingsanalisten en portefeuillemanagers is van cruciaal belang om impact te hebben op portefeuilles en klanten, en daarom zijn systemen die zijn gebouwd om gedeeld begrip te vergemakkelijken ook belangrijke bronnen.

Actief eigenaarschap
Zeker als het gaat om het bevorderen van ESG-initiatieven heeft de vermogensbeheerder een krachtig instrument in handen: zijn stemrecht als aandeelhouder. De meeste aandeelhouders beweren dat ze zich al lange tijd bekommeren om bestuurskwesties en dienovereenkomstig hebben gestemd; dit geldt waarschijnlijk voor de meesten.

Milieu- en sociale zorgen en stemregistraties die deze zorgen ondersteunen, zijn echter nieuw of vrijwel onbestaand voor veel vermogensbeheerders. Morningstar-analisten zoeken dus naar duidelijke milieu- en sociale richtlijnen voor stemmen bij volmacht en onderzoeken de staat van dienst van vermogensbeheerders op het gebied van stemmen voor ESG-resoluties.

Betrokkenheid, ofwel engagement, is een andere vorm van actief eigendom, een die zowel aandeelhouders als obligatiehouders kunnen uitoefenen. Betrokkenheid kent een breed spectrum - van eenmalige communicatie in één richting (bijvoorbeeld een brief aan de CEO) tot meerdere interacties met meerdere mensen en duidelijke verwachtingen. Bedrijven aan die kant van het spectrum scoren hoger op engagement. De analisten evalueren ook hoe transparant een bedrijf is over zowel het stemmen bij volmacht als zijn engagementen. Hoe meer hoe beter.

Waarom ESG-toewijding belangrijk is
De belangstelling voor ESG-beleggen groeit, en die voorkeur van beleggers heeft vermogensbeheerders ertoe aangezet om op verschillende manieren te reageren. Sommige beleggingsondernemingen zijn net begonnen met het overwegen van ESG, en het valt nog te bezien of hun inspanningen blijvend of overtuigend zullen zijn. Anderen doen een aantal zaken goed, zoals een goedbedoelde benadering en toegewijde middelen, maar hun verslagen over stemmen bij volmacht zijn armoedig. Weer anderen richten zich graag alleen op waarderingen en financieel rendement, zonder ESG (of zonder ES). En sommige zijn helemaal toegwijd aan ESG. Morningstar ESG Commitment Level for Asset Managers helpt beleggers om daar inzicht in te krijgen.

 

Lees ook:

- Nieuw van Morningstar: ESG Commitment Level

Waar komt de groei van duurzame fondsen vandaan?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten