Zijn flexibele obligaties interessant alternatief als rente stijgt?

Door stijgende rentes nadert het einde van de obligatie bull markt. Dus gaan obligatiebeleggers zoeken naar alternatieven. Flexibele obligaties zijn zo'n alternatief. De rentegevoeligheid is minder, maar daar komt wel een ander risico voor in de plaats. Morningstar onderzoekt of flexibele obligaties een goed alternatief zijn voor traditionele obligaties als de rente gaat stijgen.

Niels Faassen 10 april, 2018 | 17:22
Facebook Twitter LinkedIn

Te midden van stijgende rentes op staatsobligaties riep obligatiegoeroe Bill Gross, medeoprichter van PIMCO en tegenwoordig obligatiebeheerder bij Janus Henderson, begin dit jaar het einde van de obligatie bull market uit. Met een rentestand van 2,95% bereikte het rendement op Amerikaans 10-jaars staatspapier afgelopen februari het hoogste niveau in 4 jaar tijd.

Na 25 vette jaren dienen obligatiebeleggers zich volgens Gross op te maken voor de nodige magere jaren. Stijgende rentes leiden immers tot dalende obligatiekoersen en dat heeft een negatieve invloed op het rendement voor beleggers in obligaties.

Zoeken naar alternatieven
Door de stijgende rentes bij een aantrekkende economische groei zoeken beleggers meer naar alternatieve obligatiefondsen die beter bestand zijn tegen stijgende rentes. Deze flexibele obligaties hebben enorm aan populariteit gewonnen ten opzichte van traditionele obligatiefondsen. De indices die traditionele obligatiefondsen volgen zijn bovendien market-cap gewogen. Dat betekent dat hun samenstelling afhankelijk is van de uitstaande schuld. Hoe hoger de obligatieschuld van landen en/of bedrijven, hoe hoger het gewicht van het desbetreffende land/bedrijf in de index.

Daarnaast hebben veel landen en bedrijven langer lopende obligaties uitgegeven om te profiteren van de lagere rentes. Hierdoor neemt de rentegevoeligheid van deze indices toe. Deze ontwikkelingen vormen een obstakel voor traditionele obligatiefondsen.

Flexibele strategie
Maar wat zijn flexibele obligatiefondsen? Fondshuizen gebruiken diverse termen om deze strategieën te duiden, zoals unconstrained, strategic, absolute return, long/short, tactical en opportunistic obligatiefondsen. Morningstar verstaat onder flexibele obligatiefondsen, die fondsen die benchmark agnostisch beheerd worden. Dat betekent dat bij de portefeuillesamenstelling er geen rekening wordt gehouden met een index. De fondsbeheerder geniet veel vrijheid ten aanzien van de allocatie naar obligatiesectoren, landen en kredietkwaliteit van de obligaties.

Zo kunnen deze fondsen gemiddeld genomen beleggen in staatsobligaties uit ontwikkelde en opkomende landen, in buitenlandse valuta, bedrijfsobligaties, high yield obligaties, derivaten en gesecuritiseerde obligaties (zoals asset- en mortgage backed securities).

Duratiebeheer
Ook het duratiebeheer, dat de rentegevoeligheid van dit soort fondsen bepaalt, is erg flexibel. Sommige beheerders kunnen zelfs overgaan tot een negatieve duratie. Dit betekent dat beleggers zelfs kunnen profiteren van een stijgende rente. Een ander kernmerk van flexibele obligatiefondsen is het intensieve gebruik van derivaten. Het succes daarvan valt of staat met de vaardigheid van de beheerder.

Tenslotte streven deze fondsen een absolute rendementsdoelstelling na. Dat wil zeggen dat ze ongeacht marktomstandigheden een positief resultaat willen realiseren. Daarnaast trachten ze het renterisico te beperken of te elimineren en streven ze een lagere correlatie met traditionele obligatiefondsen na.

Flexibel presteert beter
Indien we het rendement van flexibele obligatiefondsen (Morningstar Categorie Global Flexible Bond - EUR Hedge) vergelijken met dat van traditionele obligatiefondsen (Morningstar Categorie Global Bond - EUR Hedged), dan blijkt dat flexibele obligatiefondsen gemiddeld genomen beter presteerden over diverse periodes. Dit hogere rendement gaat wel gepaard met een hoger risico (gemeten aan de hand van de standaarddeviatie van het rendement).

Bovendien lopen de rendementen binnen Morningstar categorie Global Flexible Bond - EUR Hedged behoorlijk uiteen. De 5-jaars rendementen variëren van 5,5% (geannualiseerd) voor het best presterende fonds tot -3,69% voor het slechtst presterende fonds. Dit is een verschil van bijna 9,2% per jaar.

Einde Obligatie Bull market April 2018 tabel 1

(klik op tabel voor vergroting)

Vergeleken met traditionele obligatiefondsen hebben flexibele obligatiefondsen een lagere duratie (dus ook een lagere rentegevoeligheid). Dit betekent dat zij minder gevoelig zijn voor rentestijgingen. Dit zien wij ook terug in de rendementen. De Morningstar categorie Global Flexible Bond presteert bij rentestijgingen doorgaans beter dan de 'traditionele' categorie Global Bond.

Einde Obligatie Bull market April 2018 tabel 2

(klik op tabel voor vergroting)

Naast een lagere rentegevoeligheid kennen flexibele obligatiefondsen daarentegen een hoger kredietrisico. Hierdoor presteren deze fondsen slechter dan traditionele obligatiefondsen indien de risico-opslag op risicovollere high-yield obligaties toeneemt. Kennelijk komt er bij flexibele obligatiefondsen in plaats van het renterisico een ander risico tevoorschijn: kredietrisico.

Einde Obligatie Bull market April 2018 tabel 3

(klik op tabel voor vergroting)

Flexibele obligatiefondsen hebben gemiddeld genomen goed gepresteerd in een stijgende renteomgeving. Maar de rendementen verschillen enorm per fonds, waardoor uw keuze voor een specifieke beheerder extreem belangrijk is. Daarnaast hebben deze fondsen doorgaans een hoger risicoprofiel dan traditionele obligatiefondsen. Beleggers moeten zich bewust zijn van het feit dat deze fondsen renterisico doorgaans verruilen voor kredietrisico door beleggingen in risicovollere obligaties zoals high yield en obligaties uit opkomende landen.

 

Lees meer van Niels Faassen over obligaties:

Twee voorbeelden van goede defensieve High Yield fondsen

- Zijn high yield ETF’s een efficiënt alternatief voor actieve fondsen?

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten