Converteerbare obligatiefondsen onder de loep

Converteerbare obligatiefondsen zijn een relatief onbekende categorie voor veel fondsbeleggers. Niet altijd terecht vanwege de gunstige risico- en rendementskarakteristieken van dit soort fondsen. Morningstar licht zijn twee favoriete fondsen binnen deze categorie toe. 

Niels Faassen 07 september, 2017 | 11:48
Facebook Twitter LinkedIn

Met aandelenmarkten op historisch hoge niveaus en oplopende waarderingen enerzijds en historisch lage effectieve rendementen op obligaties anderzijds, kunnen converteerbare obligatiefondsen een aantrekkelijk alternatief voor beleggers zijn. Zo bieden converteerbare obligatiefondsen beleggers blootstelling aan stijgende aandelenmarkten (maar in mindere mate dan bij aandelen) maar tegen een veel lager neerwaarts risico. Al hangt het één en ander af van de specifieke beleggingsfilosofie van het fonds in kwestie.

De Praktijk
Maar hoe werken converteerbare obligaties nu eigenlijk in de praktijk? De houder van een converteerbare obligatie heeft het recht (geen plicht) om deze obligatie in te wisselen voor aandelen. Het aantal aandelen wordt bepaald door de conversieratio. Bij een uitgifteprijs van EUR 1000 voor een converteerbare obligatie en een conversieratio van bijvoorbeeld 20 komt de conversieprijs uit op EUR 50. Dit betekent dat de obligatiehouder het recht heeft om zijn obligatie van EUR 1000 in te ruilen tegen 20 aandelen. De belegger bezit hiermee in feite een call optie op de aandelen in combinatie met een obligatie.

Neerwaartse Bescherming
De neerwaartse bescherming van de converteerbare obligatie komt voort uit de obligatiecomponent. Hoe laag de koers van de aandelen ook is, de waarde van de converteerbare obligatie zal nooit lager uitvallen dan de onderliggende waarde van de obligatie, zonder de optiecomponent. Terwijl de houders van een converteerbare obligatie wel profiteren van stijgende aandelenkoersen door de optiecomponent. Zo verloor de MSCI World index in het crisisjaar 2008 maar liefst 37,64%, terwijl het gemiddelde fonds in de Morningstar categorie Converteerbare Obligaties – Wereldwijd de verliezen beperkt hield tot 21,29%. In de daaropvolgende hersteljaren in 2009 en 2010 boekte de MSCI World een rendement van 25,94% en 19,53%. Het gemiddelde wereldwijde converteerbare obligatiefonds bleef steken op 25,34% en 11,65%. De standaarddeviatie voor deze fondsen valt daarentegen gunstiger uit dan voor wereldwijde aandelen.

Morningstar’s Favoriete Fondsen
Dit zijn de twee converteerbare obligatiefondsen waarop Morningstar een hoge overtuiging heeft:

Morgan Stanley INVF - Global Convertible Bond Fund (Bronze)

Wij geloven dat dit een goede keuze is voor beleggers die blootstelling zoeken naar converteerbare obligaties. We zijn positief gestemd over hoofdfondsbeheerder Tom Wills en overtuigd van zijn diepgaande kennis van de converteerbare obligatiemarkt en zijn vermogen om een duidelijke filosofie toe te passen bij het beheer van dit fonds. Naar onze mening profiteert hij ook van de ondersteuning dat hij ontvangt van medebeheerder Christian Roth, hoofd van Global Credit bij Morgan Stanley Investment Managers en een ervaren converteerbare obligatiebelegger. Bovendien geloven wij dat hun aanpak risicobewust en robuust is. De beheerders zijn qua landen- en sectorposities benchmark bewust en hanteren hierbij een maximale afwijking van respectievelijk +/- 10% en +/-5%. 

Jupiter Global Convertibles (Bronze)

Een kwalitatief hoogstaand fonds. De zorgvuldige en consistente aanpak van het fonds wordt uitgevoerd door twee van de meest ervaren beheerders voor wereldwijde converteerbare obligaties, Miles Geldard en Lee Manzi. De twee werken al ruim 15 jaar samen, eerst bij JPMorgan en RWC, voordat zij zich in 2010 bij Jupiter voegden. Ondanks de geringe onderzoeksmiddelen voor deze strategie zijn wij positief over de lange samenwerking van de beheerders, hun beproefde beleggingsaanpak en het sterke historische track record dat in lijn ligt met hun huidige prestaties bij Jupiter. Het beleggingsproces is een waardegedreven aanpak, aangevuld met een macro-economische analyse gecombineerd met een gedetailleerde bottom-up obligatieanalyse.

Colum Niels 07092017

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten