Top vijf Flexible Bonds, MAN GLG aan kop

Met een voorzichtig stijgende rente breken er weer uitdagende tijden voor obligatiebeleggers. Positieve geluiden over de economische groei en een mogelijke afbouw van het ruime monetaire beleid zijn allemaal ingrediënten voor een recept van stijgende korte en lange rentes. Deze pakken doorgaans negatief uit voor traditionele obligatiefondsen. Hoe anders was dit beeld de afgelopen decennia. Obligatiehouders wisten te profiteren van relatief hoge rendementen die voor een groot deel ingegeven waren door de structurele daling van de rente sinds de jaren 80. Terwijl de Duitse 10-jaars rente begin jaren tachtig nog om en nabij de 10% bedroeg is die op het moment van schrijven 0,36%. Op het dieptepunt vorig jaar zomer, kwam de rente zelfs negatief uit op -0,19%.

Niels Faassen 04 september, 2017 | 10:29
Facebook Twitter LinkedIn

Flexibel
Met hun dynamische insteek kennen flexibele obligatiefondsen doorgaans weinig beperkingen. Ze kunnen beleggen in een veelvoud aan obligatiecategorieën, van investment grade tot high yield, van asset backed securities tot emerging market debt en in vreemde valuta al dan niet met behulp van krediet- en rentederivaten. Daarnaast zijn ze erg flexibel met hun renteduratie. Een dynamische benadering van de rentegevoeligheid is daarom van groot belang bij deze fondsen, willen zij beleggers bescherming kunnen bieden bij extreme renteontwikkelingen. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat dergelijke fondsen ook kunnen overgaan tot een negatieve duratie, om optimaal te kunnen profiteren van stijgende rentes.

Populariteit
De flexibiliteit van deze fondsen en de voorzichtig stijgende rente zijn de succesvolle ingrediënten voor een forse instroom voor deze categorie van obligatiefondsen. Binnen obligaties behoorden deze fondsen dan ook dan ook tot één van de populairste categorieën, gemeten naar instroom. Zo boekte de categorie Global Flexible Bond - USD Hedged dit jaar tot en met eind juli maar liefst EUR 25,7 miljard aan netto instroom. Alle flexibele obligatiecategorieën tezamen mochten ruim EUR 52,4 miljard aan netto instroom bijschrijven.

PIMCO GIS Income Fund
Een fonds sprong eruit qua instroom en dat was het PIMCO GIS Income Fund. Met een vermogen onder beheer van EUR 48,9 miljard behoort dit fonds tot de grootste obligatiefondsen. Tot en met eind juli wist dit fonds maar liefst EUR 22,5 miljard aan netto instroom bij te schrijven. Hiermee is het met afstand het grootste beleggingsfonds in het Europese universum. Dit fonds combineert bottom-up en top-down strategieën met een duidelijke focus op het genereren van inkomen. Met de omvang van het beheerde vermogen nemen echter ook de uitdagingen toe voor beheerders Dan Ivascyn en Alfred Murata. Ondanks deze uitdagingen ziet Morningstar ook vele positieve aspecten, zoals het ervaren team en het op inkomen gerichte beleggingsproces. Het fonds heeft dan ook een Silver Morningstar Analyst Rating.

Top 5 Global Flexible Bond - EUR Hedged
De top vijf wordt aangevoerd door MAN GLG Flexible Bond met een Bronze Morningstar rating. Met een rendement van maar liefst 7,63% valt dit fonds in het hoogste percentiel van de categorie year to date. De forse exposure naar financials heeft tot op heden zijn vruchten afgeworpen. Het fonds wordt sinds januari 2013 beheerd door Jon Mawby. Sinds mei 2014 wordt Mawby ondersteund door medebeheerder Andy Li. De twee vullen elkaar goed aan getuige de brede ervaring die Mawby binnen obligaties heeft opgedaan, gecombineerd met de derivatenkennis van Li. Aanvullende ondersteuning komt van risk management en de gespecialiseerde obligatieteams binnen MAN GLG. De beleggingsfilosofie kan het beste omschreven worden als gedurfd. Binnen het wereldwijde obligatiespectrum nemen Mawby en Li high conviction long- en shortposities in al dan niet met behulp van krediet- en rentederivaten. Dit is dan ook niet zonder risico, getuige de slechte performance in 2015 door short posities in emerging market debt en de relatief hoge rentegevoeligheid van het fonds. De ervaren beheerders en hun effectieve uitvoering van het dynamische en high conviction beleggingsproces ondersteunen onze positieve kijk op dit fonds.

PIMCO GIS Diversified Income
De top vijf wordt afgesloten door PIMCO GIS Diversified Income, niet te verwarren met het vlaggenschipfonds PIMCO GIS Income Fund. Diversified Income heeft de nodige veranderingen in het beheerteam te verwerken gehad. Wij zijn echter van mening dat deze het fonds ten goede zijn gekomen. Beheerder Curtis Mewbourne ging in september 2016 met pensioen. Ter vervanging van hem zijn PIMCO CIO Dan Ivascyn en MBS-specialist Alfred Murata aan het beheerteam toegevoegd. Beheerder Eve Tournier vormt daarentegen al langer deel uit van het team, al sinds 2010. Het fonds hanteert een samengestelde benchmark die bestaat uit wereldwijde bedrijfsobligaties, high yield en emerging market debt. Asset en sector allocatie zijn de belangrijkste bronnen van rendement voor het fonds aangevuld door obligatieselectie, duratie en yield curve positionering en valutabets. Ondanks de relatief hoge kosten van het fonds, heeft het een Silver rating van Morningstar vanwege het ervaren team, het bewezen proces en de sterke performance.

Week 35 top 5 flexible bonds

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Fondsen zijn gerangschikt op rendement over dit jaar tot en met juli. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten