De zin en onzin van flexibele obligatiefondsen

Flexibele obligatiefondsen winnen aan populariteit vanwege de beweeglijke rentes. Het nut van dit type obligatiefondsen in de huidige marktomstandigheden heeft al eerder aandacht gekregen bij Morningstar. Nu is er een nieuwe studie verschenen die duidelijk maakt waarom flexibele obligatiefondsen succesvol kunnen zijn.

Niels Faassen 15 juni, 2017 | 14:18
Facebook Twitter LinkedIn

Het succes van flexibele obligatiefondsen na de wereldwijde krediet crisis en het daaropvolgende soepele monetaire beleid van centrale banken wereldwijd wordt geanalyseerd in het onderzoek 'Does It Make Sense to Hold Strategic Bond Funds in Your Portfolio' van Morningstar analisten Ashis Dash en Carlos Lucar.

Het beleid van de centrale banken was bedoeld om de economie weer aan te jagen, maar zorgde tegelijk voor een ongekende rentedaling. Daardoor gingen beleggers op zoek naar rendement: de ‘search for yield’ was een feit. Juist de flexibele obligatiefondsen kwamen vervolgens in de belangstelling van beleggers te staan vanwege hun insteek om beleggers bescherming te bieden tegen renterisico.

Negatieve rendementen
Door het aanhoudende ruime monetaire beleid ontstond er zelfs een nieuw fenomeen, namelijk negatieve rendementen. Dat betekent dat obligatiehouders aan overheden en in beperkte mate aan specifieke bedrijven betalen om geld aan hun uit te mogen lenen, in plaats van dat ze geld ontvangen. Medio 2016 bereikte het percentage van obligaties met een negatief rendement in de veelgebruikte wereldwijde obligatiebenchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Index een hoogtepunt van ruim 25% (gemeten naar marktwaarde). Nadien is het gewicht van deze obligaties licht gedaald door de stijgende rentes.

De zin en onzin van flexibele obligatiefondsen NF grafiek

(klik op grafiek voor vergroting)

Flexibel
Met hun flexibele insteek kennen flexibele obligatiefondsen doorgaans weinig beperkingen. Ze kunnen beleggen in een veelvoud aan obligatiecategorieën, van investment grade tot high yield, van asset backed securities tot emerging market debt, vreemde valuta, krediet- en rentederivaten en zijn ze erg flexibel met hun renteduratie (rentegevoeligheid). Immers bij een stijgende rente, dalen de koersen van obligaties en vice versa. Een flexibele benadering van de rentegevoeligheid is daarom van groot belang bij deze fondsen, willen zij beleggers bescherming kunnen bieden bij extreme renteontwikkelingen. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat dergelijke fondsen ook kunnen overgaan tot een negatieve duratie, om optimaal te kunnen profiteren van stijgende rentes.

Renterisico
Gemiddeld genomen valt de duratie van flexibele obligatiefondsen dan ook lager uit dan voor meer traditionele obligatiefondsen. Deze lagere rentegevoeligheid gaat wel gepaard met een hoger kredietrisico, aangezien deze fondsen doorgaans veelvuldig beleggen in obligaties met een lagere kredietwaardigheid. Met als bijkomend gevolg dat flexibele obligatiefondsen een bovengemiddelde correlatie vertonen met aandelen, high yield en emerging market debt. Hierbij wordt in feite renterisico ingewisseld door meer kredietrisico op zich te nemen.

Prestaties
In hun paper voeren Dash en Lucar een rendementsvergelijking uit over diverse periodes. Hieruit komt naar voren dat flexibele obligatiefondsen gemiddeld genomen beleggers een betere bescherming bieden bij rentestijgingen dan traditionele obligatiefondsen. Beleggers ontvangen deze bescherming echter niet zomaar. In periodes dat de risicoaversie onder beleggers toeneemt en aandelenmarkten onder druk komen te staan, bieden flexibele obligatiefondsen niet de bescherming die je mag verwachten van obligaties en blijven zij doorgaans ver achter bij de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.

Belang van selectie
Niet ieder fonds is overigens even succesvol, de dispersie van rendementen is binnen deze categorie aanzienlijk hoger dan voor reguliere obligatiefondsen. De selectie van het juiste fonds is hierdoor nog belangrijker. Het ruime beleggingsbeleid maakt het bovendien lastig om deze fondsen exact te definiëren, juist omdat hun aanpak en hun beleggingsdoelstellingenveelvuldig van elkaar verschillen. Dit maakt het voor beleggers des te belangrijker zich goed in het beleggingsproces te verdiepen, alvorens een keuze te maken. Wees hierbij kritisch op de kosten, flexibele obligatiefondsen zijn doorgaans duurder dan reguliere fondsen, terwijl ze niet altijd hun doelstellingen waar weten te maken.

 

Lees meer:

Flexibele obligatiefondsen zijn wapen in stijgende renteomgeving

Waarom obligatie met een negatieve rente kopen?

Het staat niet altijd in de sterren geschreven

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten