Beleggingsfondsen met waardering 'Neutral': vlees noch vis

Van beleggingsfondsen met een Analyst Rating 'Neutral' verwacht Morningstar dat ze niet boven, maar ook niet benedengemiddeld presteren. Welke factoren maken een fonds tot een middenklasser?

Jeffrey Schumacher, CFA 23 april, 2013 | 16:45
Facebook Twitter LinkedIn

De waardering ‘Neutral’ is de meest voorkomende Morningstar Analyst Rating. Op dit moment heeft 35 procent van de circa 3.200 beleggingsfondsen die Morningstar wereldwijd volgt deze kwalificatie. Voor deze fondsen geldt, dat er onvoldoende bewijs is dat het totaalplaatje leidt tot bovengemiddelde resultaten. Het zijn fondsen waarvan de Morningstar-analisten verwachten dat ze over een langere termijn, door een economische cyclus heen geen outperformance zullen laten zien. Maar ze zullen ook niet dramatisch zullen achterblijven bij hun categorie en/of benchmark. Er kunnen diverse redenen zijn waarom een beleggingsfonds de ‘Neutral’ rating krijgt. Dit artikel beschrijft waarom zoveel fondsen ‘Neutral’ zijn, ook al hebben sommigen een zeer ervaren manager of een sterk track record op de lange termijn.

Analyst Rating
Naast de bekende Morningstar –sterren- Rating is er ook de Morningstar Analyst Rating. Deze waardering van beleggingsfondsen wordt bepaald op basis van kwalitatief onderzoek door de fondsanalisten van Morningstar. In tegenstelling tot de kwantitatieve en objectieve Morningstar Rating, die historisch rendement beoordeelt, is de Morningstar Analyst Rating een kwalitatieve en subjectieve kwalificatie van een beleggingsfonds. De Analyst Rating kijkt vooruit en beoordeelt toekomstig rendement.

Voor beleggingsfondsen waarvan de verwachting is dat zij over een volledige marktcyclus beter zullen presteren dan de categorie en/of de benchmark is een ‘Gold’, ‘Silver’ of ‘Bronze’ rating weggelegd. Fondsen waarvan verwacht wordt dat ze zich niet zullen onderscheiden krijgen de rating ‘Neutral’, terwijl fondsen die op meerdere vlakken ondermaats scoren de beoordeling ‘Negative’ krijgen. Om een rating af te geven beoordelen de Morningstar-analisten beleggingsfondsen aan de hand van vijf pilaren. Hiervoor interviewen ze de fondsmanager:

People (beleggingsteam):
Wat is Morningstar’s beoordeling van het talent en de staat van dienst van de fondsbeheerder en van de ondersteuning waarover hij beschikt?

Process (beleggingsproces):
Wat is de strategie en hebben de beheerders een concurrentievoordeel, waardoor zij in staat zijn om het proces over langere perioden goed en consistent uit te voeren?

Performance (rendement):
Is de performance van het fonds logisch in het licht van zijn proces?

Parent (fondshuis):
Welke prioriteiten heeft de fondsmaatschappij? Staan de belangen van beleggers voorop of hun eigen verdiensten?

Price (kosten):
Biedt het fonds waar voor zijn geld, ten opzichte van vergelijkbare fondsen die worden verkocht?

Onbekend maakt onbemind
De eerste reden waarom een beleggingsfonds een ‘Neutral’ rating kan krijgen, is omdat er simpelweg te weinig informatie is om een positieve rating te verantwoorden. Beheerders die nieuw zijn bij een fonds vallen hier meestal onder, maar ook fondsen die hun beleggingsstrategie drastisch hebben gereviseerd. 

Wanneer er veranderingen optreden in het team of proces, dan praten de fondsanalisten met de beheerder om de impact hiervan te kunnen beoordelen. Het is lastig om vertrouwen te hebben in een fondsmanager die volledig nieuw is op een strategie, regio of sector en die geen relevant track record kan overleggen. Hetzelfde geldt voor een nieuwe strategie die op papier veelbelovend oogt, maar waarvan het management nog nooit in het echt heeft kunnen laten zien dat zij de strategie goed kunnen uitvoeren.

Een voorbeeld is BlackRock Global Funds - Global Opportunities. Onder leiding van de in 1999 aangetreden Tom Callan presteerde dit op wereldwijde mid- en small caps gerichte fonds uitstekend tot aan de strategiewijziging in 2009. Het team besloot zich te gaan richten op alle marktkapitalisaties, waardoor de gemiddelde marktkapitalisatie van de portefeuille binnen een jaar opliep van USD 2 miljard naar USD 22 miljard. Sindsdien heeft het team zich nog niet kunnen laten gelden in dit universum. Het fonds is teruggezet van ‘Bronze’ naar ‘Neutral’.

Fidelity European Growth Fund is een voorbeeld waarbij de zeer ervaren beheerder Alexander Scurlock een stap terug heeft gedaan en in Matt Siddle een plaatsvervanger heeft. Siddle is – zoals het Fidelity betaamt – geleidelijk door de rangen in de organisatie opgeklommen. Maar ondanks de goede indruk die hij maakt, willen de Morningstar-analisten meer van hem zien voordat ze overtuigd zijn van het fonds. Temeer omdat ze willen zien hoe de aanpassingen die Siddle in het fonds maakte gaan uitpakken. Deze veranderingen hebben er aan bijgedragen dat de analisten behoudender zijn op dit fonds, waaruit de ‘Neutral’ rating voortvloeit.

Positieve en negatieve uitschieters
Soms is de waardering ‘Neutral’ het gevolg van het in ogenschouw nemen van de grote plussen en minnen die worden waargenomen, waardoor de echte overtuiging bij de analisten ontbreekt om het fonds een positieve of negatieve rating te geven. Een voorbeeld is SKAGEN Vekst. Van dit fonds waardeert Morningstar het gedegen en onderscheidende proces, maar vindt de omloop in het beheerteam en de slecht gestructureerde performance fee belangrijke bezwaren die een hogere rating, ondanks de goede prestatie op lange termijn, in de weg staan.

Beperkte toegevoegde waarde
Fondsen die niet beschikken over een bewezen toegevoegde waarde krijgen ook de ‘Neutral’ kwalificatie. Denk hierbij aan fondsen die weinig onderscheidende strategieën voeren, middelmatige resultaten behalen of dicht tegen de benchmark aanschurken. Het gros van de fondsen die een ‘Neutral’ rating hebben kunnen onder deze kop geclassificeerd worden. Het zijn geen slechte fondsen, maar wij zijn van mening dat er voor deze fondsen betere alternatieven voorhanden zijn.

Niet het einde!
Een Morningstar Analyst Rating is geen eenmalige, statische beoordeling. De Morningstar-analisten hebben meerdere zogenaamde Rating Committees per week. Hierin bespreken en bediscussiëren ze na grondige research en een interview met de fondsbeheerder of de huidige rating nog volstaat. Ook nieuwe fondsen worden op deze manier beoordeeld. Hierbij staan de analisten open voor alle nieuwe informatie die hun waardering kan beïnvloeden. De focus ligt echter wel op langetermijn fundamentele analyse in plaats van recente resultaten.


Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative
Voor de volledigheid volgen hieronder de definities van de Analyst Ratings 'Gold', 'Silver', 'Bronze', 'Neutral' en 'Negative'.

Gold
Uitstekend beleggingsfonds dat zichzelf op alle vijf pijlers onderscheidt en waarvan de Morningstar-analisten in zeer sterke mate overtuigd zijn.

Silver
Beleggingsfonds met aanzienlijke voordelen op verschillende, maar misschien niet alle vijf de pijlers – sterke punten die de Morningstar-analisten overtuigd hebben.

Bronze
Beleggingsfonds met voordelen die opwegen tegen de nadelen betreffende de vijf pijlers, waarvan de Morningstar-analisten voldoende overtuigd zijn om een positieve rating toe te kennen.

Neutral
Beleggingsfonds dat waarschijnlijk geen uitzonderlijke rendementen zal opleveren, maar normaal gesproken ook niet aanzienlijk zal achterblijven volgens de Morningstar-analisten.

Negative
Beleggingsfonds dat ten minste één zeer zwak punt heeft waardoor het behalen van toekomstige resultaten wordt belemmerd en dat door de analisten als slechter dan vergelijkbare fondsen wordt beschouwd.

 

Lees ook over de Morningstar Rating en de Morningstar Analyst Rating

De toekomst staat niet in de sterren
Het toekomstig rendement van een beleggingsfonds staat helaas niet in de sterren geschreven. Ook niet in de sterren van Morningstar.


Morningstar Rating versus Morningstar Analyst Rating
Morningstar analyseert en waardeert beleggingsfondsen via twee methoden: kwantitatief op basis van historisch rendement en kwalitatief met het oog op toekomstig resultaat. De een geeft sterren aan een beleggingsfonds, de ander kent het oordeel Gold, Silver, Bronze, Neutral of Negative toe. Hoe een belegger beide waarderingen kan gebruiken.


Morningstar Analyst Rating: het inzicht van de analist
Niet alle beleggingsfondsen hebben een Morningstar Rating en nog minder fondsen hebben een Morningstar Analyst Rating. Wat bepaalt voor welke waardering een beleggingsfonds in aanmerking komt?

Bevlogenheid gezocht!
Een fondsmanager moet een substantieel deel van zijn persoonlijke vermogen in zijn eigen fondsen beleggen. Iets wat bij ons minder in zwang is.


Rentmeesterschap gezocht!
Krijgt een fondsmanager voldoende ruimte zijn "ding" te doen? Bepaalt de commercie het aanbod of staat de belegger voorop?


Doe het wel met stijl
De goede fondsmanagers hebben een eigen, onderscheidende stijl. Die is voor een belegger moeiijk te achterhalen, maar is wel van groot belang.

Blijf niet hangen in het verleden
Een belangrijke valkuil waar veel beleggers nogal eens instappen is dat ze een fonds kiezen op basis van de prestaties uit het verleden.


Goedkoop is geen duurkoop
Wat de absolute hoogte van de TER betreft zijn is Morningstar positief gestemd over de opkomst van goedkope indexproducten als ETFs.Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten