BI R-co DYNAMIC TAP (DVV Life Invest Dynamic)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BI R-co DYNAMIC TAP (DVV Life Invest Dynamic)
Fonds----9,710,0
+/-Cat---2,55,0
+/-Idx---2,63,3
 
Kerngegevens
Koers
20/09/2023
 EUR 24,52
Rendement 1 Dag -0,53%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN BE6331456721
Grootte Fonds (Mil)
20/09/2023
 EUR 203,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
20/09/2023
 EUR 195,73
Management Fee  -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: BI R-co DYNAMIC TAP (DVV Life Invest Dynamic)
"Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds R-co Dynamic TAP (ISIN: FR0014005FP0). Het fonds streeft naar rendement na aftrek van kosten over een aanbevolen beleggingstermijn van minimaal 5 jaar met een portefeuille die actief en discretionair beheerd wordt op basis van de marktverwachtingen van de beheerder (aandelen en obligaties) en een zorgvuldige selectie van financiële instrumenten op basis van een financiële analyse van de emittenten. Het fonds heeft dan ook geen referentie-index. De strategie die wordt gehanteerd om de onderliggende waarden van het fonds te selecteren, is gebaseerd op volgende criteria: een duurzaam groeiperspectief, een zwakke concurrentiële situatie (technisch of commercieel quasimonopolie – dominante positie), een duidelijk begrip van de activiteit van de vennootschap in kwestie en een redelijke waardering. "
Returns
Rendementen %20/09/2023
YTD8,78
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
06/12/2021
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
-Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  BI R-co DYNAMIC TAP (DVV Life Invest Dynamic)-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
BI R-co DYNAMIC TAP (DVV Life Invest Dynamic)
Overzicht Kosten Tak23 Contracten
Uitstapkosten
0,00%
Afkoopvergoeding
0,00%
Instapkosten
4,00%
Minimumstorting
300  Euro
Min. Resterende Reserve
-
Overlijdensverz. verplicht?
nee

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten