BI M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund (DVV Life Invest Dynamic)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BI M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund (DVV Life Invest Dynamic)
Fonds----17,25,7
+/-Cat----2,8-1,2
+/-Idx----5,4-4,5
 
Kerngegevens
Koers
19/09/2023
 EUR 21,74
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
ISIN BE6331453694
Grootte Fonds (Mil)
19/09/2023
 EUR 164,89
Grootte Fondsklasse (Mil)
19/09/2023
 EUR 156,59
Management Fee  -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: BI M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund (DVV Life Invest Dynamic)
"Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund (ISIN: LU2394768480). Het fonds streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit te beperken tot 20% per jaar over elke periode van vijf jaar en tegelijkertijd een totaalrendement te bieden (kapitaalgroei en inkomsten) en de ESG-criteria en duurzaamheidscriteria toe te passen. Het fonds heeft de flexibiliteit om te beleggen in een mix van activa, zoals aandelen, aandelengerelateerde effecten, vastrentende waarden, contanten of activa die vlot kunnen worden omgezet in contanten. Deze beleggingen kunnen afkomstig zijn uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten, en luiden in elke valuta.
Returns
Rendementen %19/09/2023
YTD4,52
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
06/12/2021
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
-Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  BI M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund (DVV Life Invest Dynamic)-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
BI M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund (DVV Life Invest Dynamic)
Overzicht Kosten Tak23 Contracten
Uitstapkosten
0,00%
Afkoopvergoeding
0,00%
Instapkosten
4,00%
Minimumstorting
300  Euro
Min. Resterende Reserve
-
Overlijdensverz. verplicht?
nee

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten