Woordenlijst

Asset stripping

Het proces van het kopen van een ondergewaardeerde onderneming met de bedoeling de activa met winst te verkopen. De individuele activa van de onderneming, zoals goederen en gebouwen, kunnen meer waard zijn dan de onderneming in zijn geheel. Dit kan door diverse factoren veroorzaakt zijn, zoals slecht beheer of slechte economische omstandigheden.