Woordenlijst

Common stocks

Gewone aandelen vertegenwoordigen een gedeelte van het eigendom van een onderneming of beleggingsfonds. Aandelen zijn risicovoller naar mate de invloed van marktkrachten op de onderneming groter is en er geen garantie bestaat over de waarde van de oorspronkelijke investering. Gewone aandelen geven de houder stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en geven ook recht op dividend. Als een onderneming echter failliet gaat, komen aandeelhouders achter in de rij bij het verdelen van de opbrengsten uit de boedel.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten