Woordenlijst

Convertible bond

Converteerbare obligatie

Een convertible of converteerbare obligatie is een door een bedrijf uitgegeven obligatie die tijdens de looptijd geconverteerd kan worden naar aandelen in dat bedrijf tegen een vooraf vastgestelde verhouding. De beslissingsbevoegdheid om te converteren kan zowel bij de uitgever als de houder liggen.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten