Woordenlijst

Arbitrage pricing theory (APT)

Een Asset pricing theorie die aan de hand van een factormodel wordt berekend, gebruikmakend van diversificatie en arbitrage argumenten. De arbitrage pricing theorie voorspelt een verband tussen het rendement van een portefeuille en het rendement van een enkel actief door middel van een lineaire combinatie van vele onafhankelijke macro-economische variabelen. APT wordt vaak als een alternatief asset pricing model gezien ten opzichte van het Capital Asset Pricing Model. In tegenstelling tot het Capital Asset Pricing Model, die rendementen als als een lineaire functie van systematisch risico specificeert, specificeert de Arbitrage Pricing Theory rendementen als een lineaire functie van meer dan één factor.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten