Woordenlijst

Obligatie

Een obligatie is een instrument om vreemd vermogen aan te trekken en wordt uitgegeven door de overheid of een bedrijf. Gedurende het leven van een obligatie, ontvangt de obligatiehouder reguliere rentebetalingen gebaseerd op de couponrente. Er zijn echter uitzonderingen, zoals zogenoemde zero coupon bonds, welke geen rente uitkeren en daarom worden uitgegeven tegen een koers die ver onder de nominale waarde van de obligatie ligt.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten