Woordenlijst

Afwijking ten opzichte van de intrinsieke waarde

Spread is de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds. Fondsen worden door de fondsaanbieder vaak aangeboden tegen een prijs die enkele procenten boven de intrinsieke waarde ligt. Evenzo is de fondsaanbieder vaak bereid aandelen van een fonds weer in te kopen tegen een koers die onder de intrinsieke waarde ligt. Het verschil tussen koers en intrinsieke waarde noemen we spread. Voor fondsen is er een maximum spread gedefinieerd.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten