Beleggen in obligaties – inflatie

In een serie artikelen over obligaties en obligatiefondsen bespreekt Morningstar de beginselen van beleggen in schuldpapier. Deel 7: het effect van inflatie op het rendement van een obligatie.

Morningstar Benelux 27 november, 2012 | 9:29
Facebook Twitter LinkedIn

In deel 2 van de deze cursus beleggen in obligaties is gewezen op het renterisico. Een belegger loopt het risico dat de veranderende marktrente de koers van zijn obligatie beïnvloedt. De marktrente kan zowel een positieve als negatieve impact hebben. Als de marktrente stijgt ten opzichte van de nominale rente of couponrente van de obligatie, dan daalt de koers van de obligatie. Als de marktrente daalt ten op zichte van de couponrente, dan wordt de obligatie verkocht met een premie ten opzichte van de nominale waarde.

Voor het rendement van een obligatie is niet alleen de verhouding tussen nominale en marktrente van belang, maar ook de inflatie. Inflatie is de stijging van de prijs van goederen en diensten over een langere periode en als gevolg daarvan een daling van de waarde van geld en de koopkracht voor consumenten. Inflatie is geldontwaarding en komt er op neer dat iemand voor hetzelfde bedrag minder dan kopen dan voorheen omdat geld minder minder waard is geworden in casu producten duurder.
Een voorbeeld maakt duidelijk welk effect inflatie op het rendement voor een obligatiebelegger kan hebben:

Stel je hebt een obligatie van EUR 100 met een nominale rente van 4 procent en een looptijd van één jaar. Aan het einde van de looptijd ontvangt een belegger dan EUR 104 en maakt een winst van EUR 4. Maar de inflatie in dat jaar is 1,5 procent. Aan het begin van het jaar kost een mandje goederen nog EUR 100, maar het volgende jaar kost hetzelfde mandje door de inflatie EUR 101,50.

De belegger zal de inflatie ondervinden als hij na één jaar het mandje goederen koopt. Zonder inflatie houdt hij EUR 104 - EUR 100 = EUR 4 over (de winst op zijn obligatie blijft in stand). Maar het mandje is duurder geworden en hij houdt EUR 104 - EUR 101,50 = EUR 102,50 over (inflatie heeft zijn winst verkleind). Door de inflatie is het reële inkomen van de belegger geen EUR 4, maar EUR 2,50. In het verlengde hier van is de nominale rente van de obligatie weliswaar 4 procent, maar de reële rente 2,5 procent.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies