Is een inverse rentecurve echt altijd voorbode voor een recessie?

Het fenomeen van een inverse rentecurve is weer opgedoken. Dat heet een voorbode te zijn voor een recessie, maar is dat wel zo'n automatisme? Morningstar's Dan Kemp legt uit dat het niet altijd zo simpel is. Beleggen hangt immers van veel meer factoren af.

Robert van den Oever 29 maart, 2019 | 9:51
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Voor beleggers die al wat langer meelopen is het een angstsignaal: het fenomeen van de inverse rentecurve is weer opgetreden. De geschiedenis leert dat zo'n inverse rentecurve steevast wordt gevolgd door een economische recessie. Dus dat lijkt slecht nieuws.

Inverse rentecurve betekent dat het effectief rendement op kortlopende leningen hoger is dan dat op langlopende leningen. Doorgaans is de rente op leningen met een langere looptijd hoger dan die op korte, omdat de langere periode dus ook een langer durende onzekerheid met zich meebrengt.

Het feit dat dit omkeert, betekent dat beleggers voor de toekomst lagere rentes en lagere inflatie verwachten. Met andere woorden, ze zijn pessimistischer over de toekomst.

In de voorbije decennia is gebleken dat na zo'n omkering van de rentecurve een recessie optrad. Onder beleggers is dit als een wetmatigheid gaan gelden, maar Morningstar's Dan Kemp waarschuwt voor die manier van denken. Die is namelijk te simpel.

Beleggen hangt van veel meer factoren af. Bovendien, als de recessie zo voorspelbaar zou toeslaan, dan zou dat al in de marktkoersen van aandelen en andere assets ingeprijsd moeten zijn.De beste manier om rendement te maken is volgens Kemp niet om te sturen op macro-economische ratio's, maar om assets te beoordelen op hun intrinsieke waarde, en als ze daaronder noteren, in te stappen. Dat legt de basis voor toekomstig rendement. En niet een ratio waar een verwachting aan vast hangt.

 

Lees meer van Dan Kemp:

- Lessen uit de financiële crisis

- Laat je niet afleiden door sentiment; houd koers

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings