Hoe Europees is Europa?

De traditionele methoden die worden gehanteerd om een aandeel in een specifiek land of regio te classificeren zijn niet altijd even betekenisvol voor beleggers. Traditionele classificatiemethoden categoriseren bedrijven vaak op basis van hun land van beursnotering, waar het bedrijf is opgericht of waar het hoofdkantoor zijn zetel heeft. Deze aanpak reflecteert echter niet noodzakelijkerwijs de economische verbondenheid van een bedrijf met een bepaald land of regio.

Jeffrey Schumacher, CFA 07 juni, 2017 | 9:28
Facebook Twitter LinkedIn

Vanwege de toenemende globalisatie opereren bedrijven steeds vaker in meerdere landen of regio’s, ver buiten het land van notering of de plaats waar het hoofdkantoor is gevestigd. De economische blootstelling naar een land of regio is dan ook een functie van diverse variabelen, waaronder de herkomst van de omzet, de locatie van productiefaciliteiten, waar de inkoop van productiematerialen plaatsvindt en in welke mate bijvoorbeeld valutarisico’s worden afgedekt. Hierdoor is de omzet en winst van een bedrijf vaak blootgesteld aan economische activiteit die ver buiten het thuisland plaatsvindt.

Te kort door de bocht
Mijnbouwbedrijf BHP Billiton bijvoorbeeld, heeft onder andere een beursnotering in Londen, maar is voor de omzet zeer afhankelijk van de economische omstandigheden in opkomende landen en China in het bijzonder, terwijl Australië weer een belangrijk land is omdat daar veel grondstoffen worden gedolven. Om dit bedrijf dan te beschouwen als een belegging in het Verenigd Koninkrijk omdat de ISIN-code van het aandeel begint met GB en het in Londen genoteerd is, lijkt dan kort door de bocht.

Dat blijkt ook wel wanneer je kijkt naar het koerspatroon van het aandeel, dat een sterker verband houdt met de MSCI Emerging Markets dan met de FTSE 100 Index. Het illustreert de verwevenheid van de wereldeconomie, tussen zowel opkomende als ontwikkelde landen, en daardoor financiële markten. In uw beleggingsportefeuille zal BHP Billiton echter waarschijnlijk als een pure belegging in het Verenigd Koninkrijk worden geregisterd.

Blootstelling naar regio's analyseren
Om het internationale karakter van een bedrijf beter te analyseren, heeft Morningstar een model ontwikkeld waarmee de economische blootstelling van een aandeel naar verschillende regio’s gemeten kan worden. Het Morningstar Global Risk Model schat de partiële economische blootstelling van een bedrijf naar de 7 verschillende regionale Morningstar benchmarks: Ontwikkeld Amerika, Europa en Azië, en Opkomend Amerika, Europa, Azië en Midden-Oosten & Afrika. Door de economische blootstelling te schatten geeft het model een accurater inzicht in wat nu de werkelijke geografische blootstelling van een aandeel of beleggingsfonds is.

De economische blootstelling van een bedrijf naar de verschillende regio’s wordt berekend op basis van een tijdreeksregressie van het overrendement van een aandeel ten opzichte van het rendement van de zeven afzonderlijke regionale benchmarks. De regioblootstellingen die hieruit voortvloeien zijn gelimiteerd tussen 0 en 100%, en alle zeven regioblootstellingen opgeteld moeten uitkomen op 100%.

Interessante verschillen
Wanneer we de MSCI Europe Index analyseren op basis van de traditionele MSCI-landenclassificatie en de economische blootstelling van de index meten met behulp van het model, dan zien we interessante verschillen.

Op basis van de traditionele MSCI-landenclassificatie heeft de MSCI Europe Index, zoals verwacht, een blootstelling van 100% naar Europa. Het Risk Model geeft echter aan dat de economische blootstelling van de MSCI Europe Index niet uitsluitend in Europa ligt. Het model berekent een economische gevoeligheid van 88% met ontwikkeld Europa, wat dus betekent dat 12% van het rendement van de index voortkomt uit andere regio’s. Van deze twaalf procent is 6,5% toe te schrijven aan opkomende landen en zijn er ook kleinere allocaties naar ontwikkeld Amerika en Azië.

Dit voorbeeld laat zien dat een belegging zelden een pure blootstelling oplevert naar een land of regio. Hetzelfde geldt voor sectorblootstellingen van bedrijven, vanwege de sector overschrijdende activiteiten van sommige ondernemingen (denk bijvoorbeeld aan General Electric). Het is daarom zaak om je als belegger hier bewust van te zijn, en je niet alleen maar te laten leiden door de landen of sectorallocaties op basis van traditionele, binaire classificatiemethoden.

Lees meer columns van Jeffrey Schumacher:

- Beleggen in groeiaandelen: drie fondsen

100 miljoen

Kleur bekennen

Zes tips voor het selecteren van een beleggingsfonds

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings