BI FvS Global Flexible Bond (DVV Life Invest Dynamic)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2023
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BI FvS Global Flexible Bond (DVV Life Invest Dynamic)
Fonds----9,40,2
+/-Cat----3,6-1,0
+/-Idx---1,41,2
 
Kerngegevens
Koers
19/09/2023
 EUR 22,36
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel
ISIN BE6331451672
Grootte Fonds (Mil)
19/09/2023
 EUR 92,99
Grootte Fondsklasse (Mil)
19/09/2023
 EUR 92,99
Management Fee  -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: BI FvS Global Flexible Bond (DVV Life Invest Dynamic)
"Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond (ISIN: LU2369634626). De doelstelling van het beleggingsbeleid van het fonds is, met inachtneming van het beleggingsrisico en duurzame principes, het behalen van een redelijke waardetoename. Het vermogen van het fonds moet volgens het beginsel van risicospreiding internationaal worden belegd in vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten. Het fonds wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien nodig aangepast. Een vergelijking met een index vindt niet plaats.
Returns
Rendementen %19/09/2023
YTD-0,71
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
06/12/2021
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
-Bloomberg Global Aggregate TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  BI FvS Global Flexible Bond (DVV Life Invest Dynamic)-
Top 5 posities%
Geen data beschikbaar
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Overzicht Kosten Tak23 Contracten
Uitstapkosten
0,00%
Afkoopvergoeding
0,00%
Instapkosten
4,00%
Minimumstorting
300  Euro
Min. Resterende Reserve
-
Overlijdensverz. verplicht?
nee

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten