Morningstar's sterrenrating voor aandelen

De sterrenwaardering die Morningstar aan beleggingsfondsen geeft is bekend. Echter een dergelijke rating is er ook voor aandelen.

Morningstar 28 oktober, 2010 | 16:08

Morningstar kent aan elk aandeel 1 tot 5 sterren toe: 5 sterren voor de beste aandelen en 1 ster voor de slechtste. Onze sterrenrating is gebaseerd op de door onze analisten geschatte waarde van een bedrijf per aandeel. De analisten van Morningstar komen tot deze 'geschatte reële waarde' door te voorspellen hoeveel 'vrije kasstroom' het bedrijf in de toekomst zal genereren. Dat wil zeggen de hoeveelheid cash dat een bedrijf overheeft, nadat het al zijn kosten en investeringen heeft betaald en wat dus onder meer beschikbaar is voor dividenduitkering aan de aandeelhouders van dat bedrijf. Deze waarde wordt vervolgens aangepast door rekening te houden met tijd en risico. Kasgeld dat volgend jaar wordt gegenereerd, is meer waard dan cash dat over enkele jaren wordt gegenereerd. Zo ook is kasgeld van een stabiel bedrijf dat consistent winstgevend is meer waard dan dat van een instabiel of cyclisch bedrijf.

Aandelen die worden verhandeld tegen een prijs die beduidend lager is dan de door Morningstar geschatte reële waarde, krijgen veel sterren. Voor hoogwaardige bedrijven vereisen we een kleinere onderwaardering dan voor middelmatige bedrijven. Dat is om één eenvoudige reden: Morningstar heeft meer vertrouwen in zijn kasstroomprognoses voor sterke bedrijven en dus ook in zijn waardeschattingen van dergelijke bedrijven. Als de marktprijs van een aandeel aanzienlijk hoger is dan de door ons geschatte reële waarde, krijgt dat aandeel weinig sterren, ongeacht hoe geweldig we het betrokken bedrijf vinden. Zelfs het beste bedrijf is een slechte zaak als een belegger zijn aandelen te duur betaalt.

Aantrekkelijk
In tegenstelling tot marktprijzen veranderen Morningstar's schattingen van de reële waarde niet zo vaak. Een aandeel kan dus sterren bijkrijgen of verliezen louter op basis van veranderingen in de aandelenkoers. Als wij de reële waarde van een aandeel op 50 euro schatten en het aandeel daalt tot 40 euro zonder veel verandering in de waarde van het betrokken bedrijf, krijgt dat aandeel er één of meer sterren bij. Onze schatting van wat het bedrijf waard is, is niet veranderd, maar de aandelen zijn als belegging aantrekkelijker tegen 40 euro dan ze waren tegen 50 euro.

Omdat we ons focussen op de langetermijnwaarde van bedrijven en niet zozeer op kortetermijnbewegingen in de aandelenkoersen, is het mogelijk dat we nu en dan uit de pas lopen met de globale aandelenmarkt. Aandelen die hoog staan, maken relatief weinig kans op onze hoogste rating van 5 sterren. Wanneer de markt echter daalt, zullen waarschijnlijk veel meer aandelen 5 sterren vergaren. Hoewel men meer aandelen met een vijfsterrenrating zou verwachten naarmate de markt stijgt, vinden we activa aantrekkelijker wanneer ze goedkoop zijn.

Morningstar's sterrenratings worden elke nacht na sluiting van de markten berekend en de volgende werkdag bekend gemaakt. Dat is de reden waarom de ratingdatum in onze verslagen altijd de voorgaande werkdag is. Wij werken de tekst van onze verslagen bij naarmate nieuwe informatie beschikbaar is, meestal ongeveer één of twee keer per kwartaal. Daarom ziet u op elk aandelenverslag van Morningstar twee data staan. Natuurlijk volgen we de marktgebeurtenissen en al onze aandelen elke werkdag, zodat onze ratings altijd de actuele opinie van onze analisten weerspiegelen.

Schematisch ziet de sterrenrationg er als volgt uit:
Lees ook
Hoe Morningstar aandelen onderzoekt en waardeert

Vragen en antwoorden bij Morningstar's aandelenonderzoek

20 Tips voor het beleggen in aandelen

Over de auteur

Morningstar