De beste fondsen: kies voor minder risico

Meer risico betekent voor beleggingsfondsen niet noodzakelijk meer rendement

Pieter Bailleul 08 oktober, 2009 | 6:38
Trackers of ETFs worden steeds populairder en dat blijkt niet helemaal onterecht. Actief beheerde beleggingsfondsen doen het op basis van hun totale rendement relatief goed ten opzichte van de in trackers en ETFs verpakte indices. Toch blijkt uit een recente studie van onze Amerikaanse collega’s dat slechts 37% van de Amerikaanse fondsen beter presteert wanneer het 3-jaarsrendement gecorrigeerd wordt voor risico. Dat betekent met andere woorden dat ruim 60% van de beleggingsfondsen onvoldoende rendement behaalt om het genomen risico te kunnen vergoelijken. Gelijkaardige cijfers zijn beschikbaar over vijf en tien jaar.

Door het rendement van een beleggingsfonds in relatie te brengen met het risico, kunnen beleggers een eerlijkere vergelijking maken tussen actieve fondsen en hun passief beheerde broertjes. Hoewel we er in het verleden van uit gingen dat meer risico ook het potentiële rendement omhoog bracht, moeten we op basis van de huidige resultaten voorzichtiger zijn. De studie laat namelijk zien dat een hoger risicoprofiel bij beleggingsfondsen vaak een teken is dat het fonds minder goed presteert dan gelijkaardige fondsen, een underperformer. Sterker nog, de Amerikaanse beleggingsfondsen die tot de best presterende 25% behoorden, hadden over de afgelopen drie jaar een veel lager risicoprofiel en een minder volatiel rendementspatroon dan soortgelijke fondsen. Het marktbeeld waarbij de aandelenmarkten op enkele maanden tijd ruim 50% naar beneden kelderden, heeft aan dit resultaat ongetwijfeld bijgedragen en heeft het mogelijk zelfs versterkt.

Rekening houdend met het voorgaande, doen beleggers er dan ook goed aan om te kiezen voor minder risicovolle alternatieven. Lees hier hoe u het risico van een beleggingsfonds kunt evalueren. Het voordeel van fondsen met een lager risicoprofiel is dat zij een meer consistent rendementspatroon laten zien. Onze natuur kan ons namelijk parten spelen bij beleggen. Meer volatiele fondsen kennen diepere dalen en hogere toppen. Dat kan ons in de verleiding brengen om – vaak in een paniekreactie – het fonds te verkopen wanneer het door zo’n dal gaat en een fonds te kopen nadat het uitzonderlijk goede resultaten heeft laten zien. Dat is volledig in tegenstelling met ons (normale) rationele denkpatroon van laag kopen en hoog verkopen.

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux