Is dit het type fonds dat u zoekt?

Hoe vindt u uit de duizenden beleggingsfondsen dat fonds dat voor u geschikt is?

Pieter Bailleul 30 juni, 2009 | 18:00
Elk van de aangeboden fondsen doet de dingen een klein beetje anders om zich te onderscheiden van de concurrentie. Om te voorkomen dat beleggers het overzicht verliezen, deelt Morningstar beleggingsfondsen verkrijgbaar in Europa in categorieën in. Daarmee wordt het voor beleggers gemakkelijker om fondsen die op gelijkaardige wijze beleggen, met elkaar te vergelijken. Die indeling gebeurt op basis van hoe het fonds belegt: aandelen, obligaties, een mix van beide of overige activa. Een fonds dat in obligaties belegt begeeft zich natuurlijk in een heel andere tak van sport dan een fonds dat in aandelen belegt. Door nog verder op te splitsen, is het gemakkelijker om een fonds te vinden dat past bij uw behoeften of om de prestaties van een fonds te vergelijken met die van gelijkaardige beleggingsfondsen.

Zo wordt de aandelenklasse onderverdeeld in landen, regio’s en sectoren. Dankzij de verdere opsplitsing in waarde, groei en gemengde fondsen is het mogelijk om te filteren op basis van de beleggingsstijl van een fonds. Wie bijvoorbeeld de voorkeur geeft aan een stijl waarbij een fonds aandelen van ondernemingen koopt waarvan het groeipotentieel hoger ligt dan dat van de markt, kan kiezen voor aandelenfondsen met de focus op groei (growth). Spreken waardeaandelen (value) een belegger meer aan, dan kan gekozen worden voor fondsen, zoals het ING Euro High Dividend, die beleggen in ondernemingen waarvan de aandelenkoers minder groeipotentieel biedt. De winstverwachtingen zijn daarbij gebaseerd op een combinatie van een aanvaardbare aandelenkoers en een hoger dan gemiddeld dividendrendement. Meer over waarde en groei leest u in het volgende artikel.

Ook de obligatieklasse wordt nog verder opgesplitst. In de eerste plaats gebeurt dit op basis van de munt waarin het fonds genoteerd wordt, anderzijds speelt ook het type obligatie een belangrijke rol. Er zijn klassen voor obligaties uitgegeven door overheden en bedrijven, obligatiefondsen die beleggen in hoogrentende, inflatiegerelateerde, kort- en langlopende en gemengde obligatieportefeuilles.

Zoals al aangegeven help deze indeling om gelijkaardige fondsen te vergelijken. Morningstar ontwikkelde de Morningstar Rating (sterrenrating) die het voor risico en kosten aangepaste rendement vergelijkt met fondsen binnen dezelfde categorie. Hoe beter een fonds scoort, hoe meer sterren het krijgt. Zo kunt u als belegger snel een beoordeling maken van de beleggingsfondsen die het (in het verleden) beter deden dan gelijkaardige fondsen. Blijven de prestaties systematisch achter op het gemiddelde van de categorie, dan kunt overwegen om het fonds te vervangen.

Beleggers kopen fondsen vaak op aanraden van hun bankier of adviseur en vertrouwen erop dat deze hun effectief het beste beleggingsfonds dat beschikbaar is. Met de Morningstar categorieën kunt u zelf de check doen door het voorgestelde fonds te vergelijken met fondsen die op dezelfde manier beleggen. Ook kan de categorie waarin het fonds zich bevindt een indicatie geven van de geschiktheid van het beleggingsfonds in uw totale portefeuille. Stelt uw bankier of adviseur bijvoorbeeld Carmignac Innovation voor als een wereldwijd gespreid fonds, dan merkt u al snel dat dit fonds eerder specialistisch is waardoor het in de categorie ‘Aandelen Technologiesector’ valt. Voor een globaal gespreid fonds kunt u dan beter kijken naar de categorieën ‘Globale aandelen’. Kijk voor u een fonds koopt onder meer naar de categorie, dit geeft u een goed algemeen beeld van hoe het fonds belegt en wat u van het fonds mag verwachten. Specialistische fondsen zoals sectorfondsen zijn vaak minder geschikt als basis van uw portefeuille, kies dan eerder voor goed gespreide fondsen zoals een Europees of Wereldwijd beleggend aandelenfonds.

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux