Morningstar vernieuwt Style Box en sectorindeling

Morningstar heeft de methodologie achter de Aandelen Style Box sinds 2004 ingrijpend verbeterd en uitgebreid door een model met tien factoren te ontwikkelen. Ook is de Morningstar sectorindeling voor aandelen herzien en gemoderniseerd.

Freddy van Mulligen 15 juli, 2008 | 10:09
De Morningstar Style Box werd in 1992 geïntroduceerd om beleggers en hun adviseurs te helpen te bepalen hoe men de beleggingsstijl van een fonds kan karakteriseren. De Style Box bestaat uit een vierkant onderverdeeld in negen vakjes en classificeert aandelen en beleggingsfondsen met betrekking tot waarde- en groeikarakteristieken (wordt de nadruk gelegd op winstgroei of waardering) en marktkapitalisatie (small- of midcaps).

Verschillende beleggingsstijlen worden gekenmerkt door verschillende niveau’s van risico en door de tijd heen sterk verschillende rendementen. Daarom is het cruciaal dat beleggers inzicht hebben in stijl en daarvoor ook gereedschappen in handen krijgen.

De Morningstar Style Box houdt rekening met drie belangrijke overwegingen bij de opbouw van een portefeuille: de groei van een onderneming, de waardering van een aandeel en de marktkapitalisatie. Waarde en groei worden apart gemeten omdat het verschillende concepten zijn.

Alvorens de beleggingsstijl van een totale portefeuille of een fonds te bepalen wordt allereerst voor ieder aandeel de positie in de Morningstar Style Box bepaald binnen de afzonderlijke stijlzones (VS, Latijns-Amerika, Canada, Europa, Japan, Azië exc. Japan en Australazië).

De verticale as geeft weer of een aandeel een large, mid of small cap genoemd kan worden. Onder large caps verstaan wij de grootste ondernemingen die gezamenlijk 70% van de marktkapitalisatie binnen de stijlzone voor hun rekening nemen, midcaps de volgende 20% en de small caps de resterende 10%.

Voor berekening van de horizontale as wordt zowel een waardescore als een groeiscore berekend.

De waardescore bestaat uit de volgende componenten:
50,0% Koers ten opzichte van verwachte winst
12,5% Koers/Boekwaarde
12,5% Koers/Omzet
12,5% Koers/Cashflow
12,5% Dividendrendement

De groeiscore bestaat eveneens uit een vijftal factoren:
50,0% Langetermijn verwachte winstgroei
12,5% Groei historische winsten
12,5% Groei omzet
12,5% Groei cashflow
12,5% Groei boekwaarde

Het saldo tussen de groeiscore en waardescore bepaalt of een aandeel groei, waarde dan wel geen stijlvoorkeur heeft. De stijlscore en de marktkapitalisatiescore worden binnen de afzonderlijke stijlzones berkend (bijv. Europa large cap). Gemiddeld genomen nemen waarde, groei en aandelen zonder stijlvoorkeur ieder een derde van de marktkapitalisatie binnen betreffende zone voor hun rekening.


12 sectoren, 3 supersectoren
Morningstar heeft eveneens zijn sectorschema aanzienlijk verbeterd. Portefeuillespreiding over stijl en markkapitalisatie is van groot belang, maar de laatste jaren hebben we gezien dat sectoreffecten ook enorm zijn. Een groeiaandeel uit de internetsector heeft immers een heel ander karakter dan een groeiaandeel uit de farmaciesector.

De ‘oude’ Morningstar-indeling en andere bestaande sectorverdelingen zijn vaak niet eenduidig of bestaan uit teveel sectoren zodat het overzicht verloren gaat. Er zijn sectorindelingen die uitgaan van de activiteiten van een onderneming, terwijl andere sectorindelingen dit combineren met het verwachte gedrag van een aandeel. Een voorbeeld is consumentengoederen cyclisch. Een dergelijke sectorindeling veronderstelt dat cycliciteit slechts in enkele sectoren voorkomt.

De nieuwe Morningstar sectorindeling is meer consistent en eenduidig dan bestaande sectorindelingen. De nieuwe sectorstructuur deelt de economie op in drie supersectoren, Informatie-economie, Diensteneconomie en Productie-economie, die ieder weer uit vier sectoren bestaan.

Ten opzichte van de oude indeling blijven veel sectornamen min of meer hetzelfde. De meest in het oog springende verandering is dat technologie wordt vervangen door de sectoren hardware, software en telecommunicatie.

De opbouw van de nieuwe Morningstar sectorindeling is als volgt:
Informatie-economie
Software
Hardware
Media
Telecommunicatie

Diensteneconomie Farmacie & Gezondheid
Consumenten Dienstverlening
Zakelijke Dienstverlening
Financiële Dienstverlening

Productie-economie
Consumentengoederen
Industriële Materialen
Energie
Nutsbedrijven

Met de nieuwe sectorindeling en styleboxmethodologie wil Morningstar beleggers nog beter van dienst zijn bij de opbouw van een werkelijk gespreide portefeuille.

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .