Economische vooruitzichten VS: groei, maar magertjes

De economische groei in de Verenigde Staten zal dit jaar uitkomen op 1,9%, voorspelt Morningstar's macro-econoom Bob Johnson. Daarmee is hij voorzichtiger dan veel andere economen. Maar daar heeft Johnson goede redenen voor.

Robert van den Oever 10 januari, 2017 | 9:24

Morningstar’s macro-econoom Bob Johnson voorspelt een economische groei in de Verenigde Staten voor 2017 van tussen de 1,5 en 2%, en om helemaal precies te zijn 1,9%. Dat is iets hoger dan de 1,6% die hij voor 2016 heeft voorspeld, maar nog altijd aan de magere kant.

Want er zijn ontwikkelingen die de groei remmen. Johnson verwacht dat de bestedingen in de VS dit jaar te lijden zullen hebben onder lagere lonen en inkomsten bij consumenten.

De voorspelling van Johnson is gebaseerd op de onderliggende trends in de economie die al langer gaande zijn. Daarbij houdt hij geen rekening met mogelijke effecten van het beleid van aankomend president Donald Trump die zowel positief als negatief zouden kunnen uitpakken. Op 20 januari aanstaande wordt Trump beëdigd als de 45e president van de Verenigde Staten.

Te hoge verwachtingen
De algemene verwachting in de markt voor de groei van het bruto nationaal product van de Verenigde Staten is doorgaans aan de hoge kant, merkt Johnson op. Hij wijst daarbij op de optimistische groeicijfers die economen de afgelopen jaren afgaven voor hun outlooks. Maar die waren steevast te hoog.

Voor 2015 bijvoorbeeld dacht men makkelijk de 3% te passeren, maar het bleef steken op 2,6%. Voor 2016 leek 2,6% haalbaar volgens velen, maar dat gaat eerder in de richting van 1,6% uitkomen. De markt is hardleers, want is weer optimistisch met 2,4% verwachte groei voor 2017. Johnson is een stuk voorzichtiger met een verwachting van 1,9%.

Sleutelcomponenten voor groei
De onderstaande tabel laat zien welke componenten de sleutel zijn voor economische groei en welke bijdrage ze in het verleden hebben geleverd aan de groei. Daaruit blijkt dat de consumentbestedingen verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de groei sinds 2014. 

(klik op tabel voor vergroting)

De groei van de consumentenbestedingen was te danken aan het feit dat de lonen iets sterker stegen dan de inflatie. Dat verschil verdween echter in de loop van 2016, toen de daling van de energieprijzen stokte, hetgeen een merkbaar effect op de consumentenbestedingen had.

Besteedbaar inkomen
In 2017 kan er opnieuw een negatief effect ontstaan voor de lonen en het besteedbaar inkomen als de inflatie verder oploopt. Die kan loonstijging deels teniet doen. Daardoor kan lagere, voor inflatie gecorrigeerd loon- en inkomstengroei de consumentbestedingen in 2017 drukken, al is wordt de verwachting dat zo’n effect zal optreden niet breed gedragen.

(klik op grafiek voor vergroting)

De groei wordt daarnaast ook geremd door de demografische ontwikkelingen in de VS: een lagere bevolkingsgroei en vergrijzing.

De arbeidsmarkt zal in 2017 te kampen hebben met tekorten in bepaalde beroepsgroepen en dat zal loonstijging en de inflatie aanjagen. Die zal daardoor uitkomen op 2,5% tegen 2,3% eerder. Tegelijk zal de banengroei beperkt blijven.

Als de inflatie zulke niveaus bereikt, dan kan de Fed, de centrale bank van de Verenigde Staten, volgens Johnson niet langer doorgaan met het beleid om de rente onder het niveau van de inflatie te houden.

(klik op tabel voor vergroting)

Investeringen
De investeringen door bedrijven waren vóór 2014 hoog vanwege het hersteleffect na de periode van recessie, maar dat effect liep er na 2014 uit. Ook doemden er nieuwe kwesties op, zoals de investeringsafname in de oliesector door de aanhoudend lage olieprijs. Die trof niet alleen de oliemaatschappijen zelf, maar ook alle industrieën en dienstverleners die direct afhankelijk zijn van de oliesector. En in de retail ging het ook niet best.

Wel goed was het in de softwarebusiness. De investeringen daarin blijven constant hoger dan de BBP-groei, gedreven door big data en toepassing van clouddiensten.

De handelsbalans was vaak een reden tot zorg volgens velen, maar Johnson is daar mild over. De groei van de export droeg in 2016 nauwelijks bij aan de economische groei. Maar de import groeide tegelijkertijd evenmin, dus per saldo was de balans tussen import en export volgens Johnson niet echt een bron van zorg.

Trump-effect
Wel een reden tot zorg zou de aankomende nieuwe president van de Verenigde Staten, Donald Trump, kunnen zijn. Johnson houdt in zijn voorspellingen geen rekening met mogelijk beleid of uitspraken van Trump. Hij houdt het bij de onderliggende economische trends die al langer gaande zijn en het reeds goedgekeurde beleid van de huidige Amerikaanse regering.

Sommige economen beginnen al voordelen te zien in de lijn die Trump voorstaat. Zij zien positieve effecten op het niveau van de belastingen en de herziening van regelgeving. Maar ze gaan intussen voorbij aan mogelijke negatieve effecten, zoals flink lagere export, lage banengroei door lage immigratie, snoeien in de gezondheidszorg, hogere inflatie en hogere rente.

Bekijk ook deze video waarin Morningstar’s macro-econoom Bob Johnson zijn voorspellingen voor 2017 over de Amerikaanse economie toelicht:

 

Lees meer:

- Winnaars en verliezers onder het beleid van Trump

- Trump president: Morningstar analyseert de gevolgen

 

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux