Morningstar plaatst Robeco NV Under Review wegens wijziging beleggingsbeleid

Robeco gaat het beleggingsbeleid en het beleggingsteam van Robeco NV veranderen. Het fonds gaat geconcentreerder beleggen. Mark Glazener blijft fondsbeheerder, maar co-beheerder Dirk Hoozemans maakt plaats voor Jan Keuppens. Vanwege deze veranderingen plaatst Morningstar het fonds Under Review.

Jeffrey Schumacher, CFA 20 december, 2016 | 15:01

Robeco maakte op 20 december 2016 bekend dat zowel het beleggingsbeleid als het beleggingsteam van Robeco NV gaat veranderen. Het fonds zal sterk geconcentreerder gaan beleggen, waarbij het aantal portefeuillenamen wordt verlaagd van ongeveer 80 naar 30-40 aandelen.

De beheerders denken met een geconcentreerdere portefeuille hun overtuigingen beter te kunnen laten uitkomen, wat moet leiden tot betere prestaties. De beleggingsfilosofie, waarbij wordt gezocht naar ondernemingen die hun concurrentievoordeel vertalen in een hoge vrije kasstroom, een bovengemiddeld rendement op geïnvesteerd vermogen en goed presteren op duurzaamheidsfactoren, blijft onveranderd.

Het fonds blijft de verantwoordelijkheid van Mark Glazener, maar co-beheerder Dirk Hoozemans wordt vervangen door Jan Keuppens, de huidige beheerder van het in Luxemburg gedomicilieerde Robeco Global Stars Equities. De portefeuille van Robeco NV zal migreren naar de portefeuille van Robeco Global Stars Equities, waarbij de naam van Robeco NV omgezet zal worden in Robeco Global Stars Equities Fund NV.

De beursnotering van het Nederlandse fonds blijft behouden en de kostenvoet blijft gelijk. De transitie van het fonds zal in geleidelijke stappen plaatsvinden en in het eerste kwartaal van 2017 worden afgerond. Als gevolg van deze veranderingen plaatsen wij Robeco NV Under Review.

Van Robeco NV naar Robeco Global Stars Equity Fund NV
De aangekondigde verandering is niet de eerste bij het Robeco-fonds. De afgelopen tijd is het fonds al in meerdere stappen opgeschoven naar een actievere en meer geconcentreerde aanpak. En dat heeft effect gehad, zeker in een wereld waarin actief beheerde fondsen het steeds moeilijker hebben ten opzichte van passieve tegenhangers.

Sinds 2003 staat de ervaren beheerder Mark Glazener aan het roer. Wordt zijn periode opgesplitst in een tijdsvak voor en na de veranderingen in het beleggingsbeleid, dan is een duidelijk verschil in prestaties te zien van Robeco NV versus de benchmark en het gemiddelde van de Morningstar-categorie 'Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd'. Tussen 2003 en 2009 bleef het fonds op jaarbasis 0,66 procent achter bij dit gemiddelde.

In 2009 ging het beleggingsbeleid op de schop en besloten de beheerders tot het vergroten van de tracking error en de active share bij Robeco NV. Dat lijkt een goede keuze te zijn geweest, want sinds die aanpassingen in 2009 tot en met eind november 2016 doet Robeco NV het op jaarbasis gemiddeld 2,02 procent beter dan haar peergroup.

Niet voldoende overtuiging
Toch is deze solide prestatie ten opzichte van hun actieve concurrenten niet voldoende om de overtuiging van Morningstar, die tot uiting kwam in de Bronze Morningstar Analyst Rating, te behouden. In ons rapport van 2 november 2016 schreven we het volgende:

Hoewel we Robeco NV nog steeds een degelijk fonds vinden, verlagen we onze rating van Bronze naar Neutral. Het fonds heeft nog steeds enkele positieve kenmerken, zoals de ruime ervaring van beheerder Mark Glazener, het toegewijde analistenteam en de lage kosten. Desondanks zijn we behoudender geworden op de potentie van dit fonds.

Een oorzaak van ons afgenomen vertrouwen is het verandertraject waarin dit fonds zich nog steeds bevindt. Toen Glazener in 2003 het fonds ging beheren was het fonds weinig uitgesproken belegd en bestond de portefeuille in 2008 zelfs uit 375 posities. De omslag naar een actievere portefeuille werd gemaakt in 2009, toen de portefeuille terugging naar 150 namen en geleidelijk 100 namen per eind 2015. In 2016 daalde het aantal posities tot 80 per september en het doel is om de concentratie verder te laten toenemen.

Hoewel we de rationale van de aanpassing snappen, is het naar onze mening gemakkelijker om een portefeuille terug te brengen van 375 naar 100 namen dan vanaf 100 namen verder te gaan snijden. Het creëren van een geconcentreerde portefeuille vereist naar onze mening een andere mindset, waarbij groter wordt ingezet op een beperkter aantal posities waarin een team echt overtuiging heeft.

Dat zorgt ervoor dat het belang van een zorgvuldige en doeltreffende aandelenselectie toeneemt, iets waarin het team in de afgelopen jaren niet heeft kunnen overtuigen. We hebben nog geen bewijs dat Glazener en co-beheerder Dirk Hoozemans in staat zijn om met een dergelijk geconcentreerder fonds de MSCI World Index te verslaan, wat ons behoudender maakt.

Dit wordt mede ingegeven door de prestaties van het fonds. Die zijn na de aanpassingen in 2009 prima ten opzichte van het categoriegemiddelde voor de categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd. Echter, het fonds blijft over de laatste 3 en 5 jaar gemeten nog duidelijk achter bij de MSCI World Index. Dat drukt ons vertrouwen in de effectiviteit van het proces, waarbij de doeltreffendheid van de aandelenselectie in diverse sectoren en voor Amerikaanse aandelen een structureel probleem lijkt.

Na de aankondiging van de veranderingen die Robeco NV gaan omvormen tot Robeco Global Stars Equity Fund NV plaatsen wij het fonds Under Review.

Bekijk ook de fondspagina van het Robeco NV fonds. Daar vindt u alle informatie over koersendata, portefeuille en het fondsrapport.

Lees ook:

Na 83 jaar komt er een einde aan Robeco NV

Eerdere artikelen over Robeco:

- Rating Robeco NV fonds verlaagd naar Neutral

- Vertrek Robeco-CIO geen direct effect op beheer fondsen

- Waarom Robeco niet Under Review gaat?

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux