Fonds van de Week: Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency

Opkomende markten zijn voor veel particuliere beleggers een lastig te doorgronden categorie, en obligaties misschien nog wel meer dan aandelen. Een beleggingsfonds kan het werk op onbekend terrein voor u doen. Het Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency fonds is er een waar Morningstar grote overtuiging op heeft.

Robert van den Oever 08 december, 2016 | 9:21

Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Negative

Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency

De fondsstromen van de laatste maanden laten zien dat opkomende markten weer zeer in trek zijn bij beleggers. Maar bij veel beleggers ontbreekt de kennis van markten, macro-economische ontwikkelingen en bedrijven in opkomende landen die ze over Europese landen en de Verenigde Staten vaak beter op het netvlies hebben staan. Met behulp van een beleggingsfonds is het toch mogelijk om mee te pakken wat opkomende landen te bieden hebben, omdat de belegger dan het beheerteam van het fonds het werk voor hem laat doen.

Het team van het Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency fonds is zeer ervaren, want het hele team heeft zich al bewezen bij NN Investment Partners, waar het eerder een vergelijkbaar fonds runde. Daar hanteerden het dezelfde strategie en die betaalt zich bij Neuberger Berman opnieuw uit.

De beheerders passen een bottom-up landenselectie toe, met top-down beta management en positionering van de duratie. Allocatie van bedrijfsobligaties speelt een ondergeschikte rol. Morningstar-analist Niels Faassen vindt dit een sterk proces dat al lange tijd zeer effectief wordt uitgevoerd.

Dit fonds blijft een van Morningstar's favorieten in de Morningstar Categorie Global Emerging Markets Bond, motiveert Faassen, vanwege het ervaren beheerteam, het goed uitgevoerde en solide proces en het bovengemiddelde track record. Het fonds behoudt daarom zijn Morningstar Analyst Rating van Silver.

Uitgebreide toelichting

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Rob Drijkoningen en Gorky Urquieta, co-heads van het emerging market debt team bij ING IM, waagden begin 2013 de overstap van ING IM naar Neuberger Berman (NB). In hun kielzog gingen uiteindelijk 18 van de 27 teamleden mee, verdeeld over de locaties Den Haag, Atlanta en Singapore. Daaronder waren Bart van der Made en Mike Reyes, hoofdbeheerders van Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund.

Zowel Drijkoningen, Urquieta en Van der Made werkten al sinds 2009 bij ING IM samen op deze strategie. Deze beheerders gelden als zeer ervaren binnen emerging market debt en beschikken over een sterk track record op harde valuta in het bijzonder. Medebeheerder Reyes is in 2010 aan het team toegevoegd. Het team is grotendeels intact gebleven na de overstap naar NB, zowel wat betreft omvang als samenstelling, wat bijdraagt aan de relevantie van de langetermijnresultaten.

In de praktijk bepalen Drijkoningen en Urquieta de top-down positionering, terwijl Van der Made en Reyes zich bezig houden met de bottom-up selectie. Voor de blootstelling aan credits leunen de beheerders op de analyses van het corporates team, dat wordt geleid door de beheerders Nish Popat en Jennifer Gorgoll en 7 analisten telt. Morningstar kent NB als een fondshuis met een laag personeelsverloop. De tijd zal moeten uitwijzen of dit ook zal gelden voor het EMD-team, maar vanwege de bovengemiddelde ervaring en omvang van het team en het lange en sterke track record vinden wij dit één van de beste teams in de categorie.

Fondshuis
In tegenstelling tot fondshuizen die gefocust zijn op risicobeheersing met een aanbod beleggingsfondsen dat bestaat uit zogenaamde index huggers, laat Neuberger Berman zijn beheerders beleggen met overtuiging. De fondsen van Neuberger zijn overwegend geconcentreerd, hebben een relatief lage omloopsnelheid en kennen significante actieve posities. Dit leidt tot een verhoogde volatiliteit maar over tijd presteren de fondsen vrij bovengemiddeld met een aantal uitblinkers en zonder echte achterblijvers.

Deze beleggingscultuur kwam in 2008 onder druk te staan toen moederbedrijf Lehman Brothers failliet ging. Een groep insiders bij Neuberger nam de firma uiteindelijk over. Het is nu eigendom van ongeveer 400 medewerkers, waaronder de meeste fondsbeheerders en veel analisten. Dit biedt hen een goede stimulans om aan te blijven.

Neuberger is uitsluitend gericht op vermogensbeheer. De retail beleggingsfondsen vormen slechts een fractie van het totale vermogen onder beheer (minder dan 15 procent per 2014). Sinds 2008 is de nadruk bij de distributie meer komen te liggen op aandelenklassen met distributievergoedingen, hoewel bestaande beleggers nog steeds vergoedingvrije aandelenklassen kunnen kopen.

Neuberger heeft de afgelopen tien jaar een handvol overnames gedaan en diverse nieuwe fondsen gelanceerd, waaronder trendy fondsen gericht op absolute return, China en long-short. Het aantal trendy fondsen is iets om in de gaten te houden en kan een reden tot zorg zijn. Want in hoeverre zijn dit type fondsen vooral marketinggedreven en voornamelijk in het belang van het fondshuis en niet in het belang van beleggers? Desondanks blijft het in essentie een boetiek met een aantrekkelijke, onderscheidende beleggingscultuur.

Proces
Het beleggingsproces dat de beheerders van Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund bij Neuberger Berman hanteren is identiek aan het proces dat zij al sinds 2000 toepasten in hun tijd bij ING IM. Het is voornamelijk gericht op de bottom-up landenselectie en in mindere mate op de top-down bèta- en (spread)duratiepositionering, credit allocatie en bottom-up obligatieselectie. Het startpunt is de maandelijkse top-down evaluatie. Deze wordt bediscussieerd met het hele EMD-team, waarbij men kijkt naar marktomstandigheden, fundamentele en technische factoren en (relatieve) waarderingen.

De tweede fase is de bottom-up landenanalyse waarbij zowel kwantitatieve (60%) als kwalitatieve (40%) factoren in beschouwing worden genomen. Vervolgens wordt gekeken hoe de hieruit volgende landenscore zich verhoudt tot de actuele landenspread. Bij de uiteindelijke obligatieselectie kijken de beheerders onder andere naar de yield curve, liquiditeit en (relatieve) ontwikkeling van de spread.

De interne richtlijnen van het fonds kennen de beheerders relatief veel vrijheden toe. Dat stelt hen in staat om off-benchmark te beleggen in emerging corporates (tot maximaal 15%). Voor de geselecteerde bedrijfsobligaties geldt dat dit de obligaties zijn waar het corporates team de meeste convictie op heeft. Maar blootstelling aan opkomende markten valuta of obligaties in lokale valuta is uit den boze. Om de liquiditeit van de portefeuille te managen hanteert het team een intern ontwikkeld model. Alles bij elkaar vindt Morningstar dit een sterk beleggingsproces waarbij we de kwaliteit van de uitvoering erg hoog vinden. We bevestigen onze Positive rating voor het beleggingsproces.

Prestaties
Bart van der Made is sinds oprichting in juni 2013 verantwoordelijk voor Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency Fund. Hij heeft in die periode bovengemiddelde rendementen behaald in vergelijking met het categoriegemiddelde en met vergelijkbare passieve fondsen zoals iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond. Van der Made haalde een rendement van 5,94% in dollars tot en met oktober 2016 waar de categorie 1,48% deed en het iShares fonds 4,91% realiseerde. Het team slaagde er eveneens in om de benchmark te verslaan; de JPM EMBI Global Diversified deed 5,57% over de genoemde periode.

Het risicoprofiel van het fonds is aan de hand van de standaarddeviatie en de maximale drawdown iets hoger dan dat van de index, en dat komt door de off-benchmark allocatie naar bedrijfsobligaties uit opkomende landen. Niettemin hebben de fondsbeheerders dit risico goed weten te managen. De voor risico gecorrigeerde driejaars rendementen van het fonds komen uit in het hoogste deciel van de categorie.

Het track record van het team bij Neuberger Berman is nog steeds vrij kort. Maar hun lange en sterke track record bij het NN (L) Renta Fund EMD Hard Currency fonds geeft ons vertrouwen. Het team beheerde dit fonds van november 2000 tot januari 2013. In die periode wisten zij met een gemiddeld rendement van 12,17% hun categorie-concurrenten (10,61%) en de index (11,06%) ruim voor te blijven.

In 2016 tot en met oktober verslaat het fonds zijn categorie (16,03%) en de index (13,34%) opnieuw ruimschoots dankzij een gunstige landenselectie. Overwegingen in Argentinië, Ecuador en Brazlië pakten goed uit, net als de onderweging ten aanzien van de Filippijnen. Wij handhaven onze Positive rating op de pijler Prestaties.

Kosten
We zijn wat minder enthousiast over de bovengemiddelde kosten van dit fonds. Gezien de omvang van het beheerd vermogen zou het fonds volgens ons meer kunnen doen om de schaalvoordelen op dit gebied te delen met beleggers.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency I USD Inc. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Emerging Markets, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

(klik op tabel voor vergroting)

Bekijk ook eerdere Fondsen van de Week:

- Comgest Growth Greater China

Candriam Equities Biotechnology

BGF US Growth

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux