Fonds van de Week: Carmignac Patrimoine

Het fonds Carmignac Patrimoine heeft te lijden gehad onder de slecht presterende aandelenselectie die het overneemt van Carmignac Investissement. Maar het is een mixfonds, en de rest van de assetallocatie doet het wel goed. Morningstar blijft overtuigd van dit fonds en bevestigt de Bronze rating.

Robert van den Oever 09 november, 2016 | 17:37

Carmignac Patrimoine in het kort:

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Neutral
Rendement: Positive
Kosten: Negative

Carmignac Patrimoine

Het mixfonds Carmignac Patrimoine heeft slecht gepresteerd op het aandelengedeelte, dat tot 50% van de portefeuille kan uitmaken. De aandelenselectie repliceert die van het fonds Carmignac Investissement. Vanwege de slechte resultaten die dat fonds sinds 2010 realiseerde en het aanhoudende verloop onder de aandelenbeheerders van de groep, verlaagde Morningstar de fondshuis-rating van Carmignac naar Neutral.

Morningstar-analist Thomas Lancereau blijft echter overtuigd van de pluspunten van Carmignac Patrimoine, en daarom bevestigt hij de Bronze rating. Door de duidelijke expertise van het team in de vermogensallocatie konden de slechte resultaten van het aandelensegment worden beperkt, aldus de analist. Als mixfonds beschikt het over aanvullende prestatiecomponenten die doeltreffend worden gebruikt en de zwakke resultaten van de internationale aandelenselectie konden dempen.

Zowel de allocatie aan de verschillende beleggingsklassen en valuta's als de aandelen- en obligatieselectie worden sterk top-down aangestuurd en zijn gebaseerd op de beleggingsthema's voor de middellange termijn  die het team identificeert op basis van de analyse van macro-economische factoren.

Het fonds heeft een duidelijk doel: maximalisatie van de absolute prestaties over de lange termijn. De enige echte beperking is de eis om permanent minstens 50% te beleggen in obligaties of geldmarktproducten. Voor het obligatiedeel heeft co-beheerder Rose Ouahba een zeer grote vrijheid van handelen. Zij werkt al bijna 10 jaar samen met Edouard Carmignac (foto), oprichter van het fondshuis en hoofdbeheerder van dit fonds.

Hoewel de slechte resultaten van Carmignac Investissement invloed hebben, is analist Lancereau dus nog altijd overtuigd van het potentieel van dit fonds over een gehele marktcyclus. Het fonds behoudt de Morningstar Analyst Rating Bronze.

Uitgebreide toelichting

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Edouard Carmignac richtte de maatschappij die zijn naam draagt in 1989 op en bezit 70% van het aandelenkapitaal. De rest is verdeeld over de medewerkers. Hij heeft 40 jaar ervaring en wij zijn blij dat hij, evenals Rose Ouahba, ook zelf in het fonds belegt, wat betekent dat zij sterker aan de zijde van hun beleggers staan. We betreuren het echter dat er tot op dit moment nog geen opvolgingsplan voor het fondsbeheer bekendgemaakt is.

Naarmate het beheerd vermogen van de maatschappij toenam, zijn de beleggingsteams versterkt, maar wij maken ons zorgen over het feit dat verschillende aandelenbeheerders de maatschappij verlieten. Naast het vertrek van de beheerders van het 'Commodities' fonds en het fonds voor opkomende markten in 2014 en 2015 baart de instabiliteit van de Europese aandelenteams ons de meeste zorgen. Zo heeft het fonds Grande Europe sinds 2010 niet minder dan vier beheerders gehad.

Gelukkig is het obligatieteam altijd zeer stabiel gebleven. Het door Ouahba geleide team telt inmiddels vier beheerders en zes analisten, waarvan vijf aangeworven sinds 2015. Frédéric Leroux (20 jaar ervaring) is verantwoordelijk voor het hedgingbeleid, dat gezien de sterke top-down dimensie een belangrijk element vormt.

Fondshuis
Carmignac Gestion werd opgericht in 1989 en heeft zijn beheerd vermogen aanzienlijk zien stijgen. De fondsen voldoen aan de behoeften van de beleggers en zijn niet opgezet om de nieuwste modegrillen te volgen. De maatschappij heeft de teams verder opgebouwd en het
risicobeheer verbeterd na kritiek van de Franse toezichthouder AMF waarmee zij in 2012 een
schikking overeenkwam. Verschillende aandelenbeheerders zijn echter vertrokken. De meeste van hen zijn vervangen, maar de instabiliteit is een reden tot zorg. De vergoedingenstructuur is ook niet ideaal. De beheerders hebben meer belang bij het vermogen onder beheer van de maatschappij dan bij het langetermijnrendement van de fondsen.

Ook op het gebied van de kosten kan de maatschappij zich nog verbeteren. De prestatievergoedingen zijn slecht gestructureerd. Ze hebben geen high-watermark en in combinatie met de aangerekende transactieprovisies zorgen ze ervoor dat de fondsen bovengemiddeld duur zijn.

De communicatie naar de beleggers toe is goed. De 'reporting' geeft een duidelijke toelichting op de beleggingsbeslissingen. Ook de portefeuillesamenstellingen zijn transparant. De transparantie over de blootstelling aan derivaten kan beter, bijvoorbeeld door details over de aangehouden posities en niet uitsluitend informatie over de totale blootstelling.

Proces
Het fonds heeft een duidelijk doel: maximalisatie van de absolute prestaties over de
lange termijn. De enige echte beperking is de eis om permanent minstens 50% te beleggen in obligaties of geldmarktproducten. De allocatie aan internationale aandelen varieert in de praktijk van 0-50%, hetgeen lager is dan het gemiddelde van de categorie. Het team volgt de effectenselectie van het fonds Carmignac Investissement.

Volgens de beheerstijl van de maatschappij speelt een sterke top-downdimensie een grote rol bij zowel de allocatie als de aandelen- en obligatieselectie. Op basis van de analyse van macro-economische factoren worden er thema's op middellange termijn geïdentificeerd, die Carmignac gebruikt voor de tactische aandelenselectie. Voor het obligatiedeel heeft Ouahba een zeer grote vrijheid van handelen. Er zijn verschillende bronnen van toegevoegde waarde: duration, bedrijfsobligaties, schuldeffecten uit opkomende markten (max. 25%) en converteerbare obligaties (max. 10%).

De allocatie tussen de verschillende beleggingsklassen is dynamisch en de beheerders kunnen liquiditeiten benutten, evenals hedginginstrumenten. Deze bestaan voornamelijk uit shortposities in futures op wereldwijde indices. Ook het valutakoersrisico wordt actief beheerd. Het team kan ook netto shortposities op valuta's innemen, wat overigens wel bijdraagt aan het totale portefeuillerisico.

Prestaties
Het fonds heeft op de lange termijn een sterke track-record opgebouwd. Over 10 jaar tot eind augustus 2016 bevindt het zich in het eerste deciel (beter dan 97% van de concurrentie) in de Morningstar-categorie Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd. Over drie en vijf jaar zijn de resultaten duidelijk slechter (respectievelijk tweede en derde kwartiel). Vooral de zwakke aandelenselectie die een replica is van die van het fonds Carmignac Investissement (rating Neutral) had een negatieve invloed.

In dit gemengde mandaat speelt de allocatie echter een belangrijkere rol en deze heeft over het algemeen waarde toegevoegd, hoewel het hedgingbeleid in stijgende markten duidelijk minder doeltreffend is gebleken. Dit fonds onderscheidt zich van zijn concurrenten omdat het in dalende markten de verliezen kan beperken. Zoals te verwachten veroverde het zodoende in 2008 en 2011 een plaats in het eerste kwartiel van de categorie. Deze betere weerstand in dalende markten blijkt ook uit de maximale daling van het fonds, die 12,55% bedraagt, terwijl de gemiddelde maximale daling van de categorie op 26,3% ligt.

Hoewel de fondsprestaties voor het aandelensegment worden beperkt door die van Carmignac Investissement, blijven wij overtuigd van de doeltreffendheid van de topdowninzet en blijven wij positief wat de resultaten betreft.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

 

(klik op tabel voor vergroting)

Bekijk ook eerdere Beleggingsfondsen van de Week:

- BGF European Special Situations

Franklin Mutual European Fund

Pictet-Global Emerging Debt

Fidelity Pacific

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux