Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Rating Robeco fonds verlaagd naar Neutral

Morningstar verlaagt de rating voor het Robeco fonds van Bronze naar Neutral. De reden voor het afgenomen vertrouwen zijn de gevolgen van het aanhoudende veranderproces bij het fonds. De portefeuille wordt meer geconcentreerd. Dat vereist een doeltreffende aandelenselectie, maar die overtuigt nog niet, vindt Morningstar.

Robert van den Oever 09 november, 2016 | 15:50

Het Robeco-fonds is het meest prominente beleggingsfonds van het gelijknamige Rotterdamse fondshuis. De historie van het fonds gaat terug tot 1933 en met een fondsomvang van 2,8 miljard euro is het een begrip op de Nederlandse fondsenmarkt.

Fondsbeheerder Mark Glazener (foto) is sinds 2003 het vertrouwde gezicht van het fonds en onder zijn leiding zijn er belangrijke veranderingen doorgevoerd. Het meest in het oog springend is de sterk toegenomen concentratie van de beleggingsportefeuille.

Telde de portefeuille in 2008 nog 375 verschillende aandelen, in 2009 verkleinde Glazener dat drastisch naar 150 en daarna bouwde hij dat geleidelijk verder af naar 100 in 2015 en 80 dit jaar. De intentie is om zelfs dat cijfer nog iets te laten dalen.

De meeste namen zijn large caps, die 89% van de portefeuille beslaan per september 2016, en het overige deel bestaat uit mid caps. De nadruk ligt op kwaliteitsnamen en dat is het gevolg van de focus op vrije kasstrrom en rendement op het eigen vermogen. De weging van regio’s en sectoren is grotendeels gelijk aan die van de benchmark, de MSCI World Index.

Door de aanpassingen is de active share gestegen naar 82% per september 2016 vergeleken met 66% in 2008.

 

Andere mindset nodig
Zo’n geconcentreerde portefeuille vereist een andere mindset, aldus Morningstar-fondsanalist Jeffrey Schumacher: ‘Als het team inzet op een beperkt aantal posities, dan moet het daar echt overtuigd van zijn. Daarbij is een zorgvuldige en doeltreffende aandelenselectie belangrijker dan ooit.’ Juist daar schort het aan. Want het team beheerders en analisten van van Robeco heeft de afgelopen jaren nog niet laten zien dat zij met hun geconcentreerde benadering hun benchmark kunnen verslaan.

De prestaties na de gewijzigde aanpak laten namelijk nog te wensen over. Want over de laatste 3 en 5 jaar gemeten blijft het fonds duidelijk achter bij de MSCI World Index. Vergelijken we de prestaties met het categoriegemiddelde voor de categorie aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd, dan doet het fonds het prima.

Het probleem bij de aandelenselectie doet zich voor in verschillende sectoren en ook bij Amerikaanse aandelen: ‘Die selectie is niet succesvol genoeg gebleken en dat lijkt een structureel probleem’, aldus analist Schumacher.

Morningstar heeft door de achterblijvende prestaties van de afgelopen jaren minder vertrouwen in de effectiviteit van het proces en daarom gaat de Morningstar Analyst Rating omlaag van Bronze naar Neutral.

"Een degelijk fonds, maar het weet ons niet langer te overtuigen"

 

 

 

 

Gedegen proces
Het proces van het team is gedegen en gebaseerd op fundamenteel onderzoek. Drie elementen staan voorop: vrije kasstroom, rendement op geinvesteerd vermogen en ESG. Met ESG wordt bedoeld duurzaamheid, gemeten aan de hand van de drie elementen environmental (milieu), social (sociaal beleid) en governance (goed ondernemingsbestuur). Robeco heeft ESG steeds meer een volwaardig onderdeel gemaakt van het beleggingsproces, waarbij het positieve of negatieve ESG scores toekent aan de componenten van het waarderingsmodel. Zo leggen de beheerders een directe link tussen ESG en hun berekende koersdoelen.

 

Vertrouwd en nieuw
Fondsbeheerder Mark Glazener is volgens Schumacher een zeer ervaren beheerder en een stabiele factor. Zijn co-beheerder Dirk Hoozemans kwam in 2015 bij het fonds als opvolger van Boudewijn de Haan. Zijn taken voor het Robeco-fonds combineert Hoozemans met zijn rol als analist voor de sectoren energie, Nutsbedrijven en een deel van de sector Basismaterialen. Beide taken zijn 50/50 verdeeld. ‘Dat is een omvangrijk takenpakket’, vindt Schumacher, ‘terwijl de toenemende concentratie van het fonds juist veel aandacht voor de juiste aandelenselectie vraagt. Wij zouden dan ook meer gerustgesteld zijn als Hoozemans zich volledig zou kunnen wijden aan het beheer van de portefeuille.’

  • Meer weten over het Robeco NV fonds? Bekijk dan de fondspagina met alle gegevens over het fonds. Daar vindt u ook het fondsrapport van Morningstar-analist Jeffrey Schumacher.

 

Lees meer over Robeco:

- Robeco: Nederlands oudste beleggingsfonds bestaat 80 jaar

- Morningstar over wijziging bedrijfsstructuur bij Robeco

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux