ETF-stromen zoeken veilige havens

De klappen die de financiële markten in januari kregen, hadden hun weerslag op de ETF-stromen. Beleggers keerden zich nadrukkelijk van bepaalde beleggingscategorieën af, en vluchtten juist in andere.

Robert van den Oever 12 februari, 2016 | 14:41

Door de nervositeit in de markt stapten beleggers uit de minder veilig geachte categorieën: opkomende markten, Japan, perifere Europese landen, high yield obligaties, en uit categorieën waar het rendement momenteel te wensen overlaat, zoals bedrijfsobligaties. In deze tabel is te zien uit welke categorieën het meeste geld wegstroomt:De veilige havens kwamen weer in beeld: gerenommeerde Europese large-cap aandelen (1,3 miljard euro instroom) en grondstoffen, en dan in het bijzonder edelmetalen (501 miljoen euro). Die instroom in edelmetalen is sterk in contrast met de per saldo uitstroom van 1 miljard euro in deze categorie over de afgelopen 12 maanden. Dat lijkt te onderstrepen dat beleggers het nu als vluchthaven kiezen.

Opvallend is dat een deel van de grondstofbeleggingen zijn weg vond naar energiegerelateerde fondsen (359 miljoen euro), terwijl die een fikse blootstelling hebben aan de ingestorte olieprijs. Omdat die al zo lang zo laag is, brengt dat spelers in oliegerelateerde sectoren juist in de problemen. Dit zijn de categorieën die het meeste geld wisten aan te trekken:Los van de categorieën is het opmerkelijk dat in ETF’s uberhaupt zo’n grote instroom blijft komen. Terwijl de aandelenmarkten forse correcties lieten zien, brachten beleggers hun geld juist naar aandelenfondsen (per saldo 835 miljoen euro), maar ze zochten daarbij wel de relatieve luwte van large-cap aandelenfondsen. Ook de categorie alternatives zag een behoorlijke instroom (750 miljoen euro), zo toont onderstaande tabel. Ook vastrentend ontving per saldo nieuw geld (576 miljoen euro), terwijl uit die categorie toch ook aardig wat wegstroomde in januari. Dat toont aan dat beleggers steeds meer geld toevertrouwen aan passieve producten tegen lage kosten. De instroom blijft groeien, ook als de markten even tegen lijken te zitten. We zien dan een verschuiving tussen categorieën binnen ETF's, en niet tussen in- en uitstroom voor ETF's als productgroep.

Welke ETF’s deden het goed?
De lijstjes met goed en slecht presterende individuele ETF’s weerspiegelen de bovengenoemde asset-categorieën. Onder de toppers bevinden zich drie ETF’s in Eurozone large-cap aandelen. En er zit een goudfonds bij:

Als grote aanbieder ontkomt iShares er niet aan om behalve op de winnaarslijst ook vermeld te staan bij de fondsen met de hoogste uitstroom. De opkomende-markten- en bedrijfsobligatiefondsen zetten hier de toon:

Wie profiteerde?
De partijen die het meest wisten te profiteren van de instroom zijn Deutsche Bank en iShares. Deutsche Bank voert de lijst aan omdat het veel van de instroom in large-cap aandelenfondsen naar zich toe wist te halen. iShares is bij uitstek ETF-aanbieder, maar is tweede, omdat het geraakt werd door de uitstroom uit obligatie-ETF’s. De instroom bij aandelenproducten maakte dat verlies weer deels goed. Opvallend goed scoorde de Nederlandse aanbieder Think ETF’s met instroom in zijn iBoxx producten voor staatsobligaties.

Amundi daarentegen moest een flinke veer laten doordat beleggers uit zijn ETF’s voor staatobligaties stapten. UBS zag het geld wegvloeien uit zijn Japan- en opkomende markten-fondsen:

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux