Pricos Cap

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Pricos Cap
Fonds11,02,59,7-10,68,2
+/-Cat7,60,42,8-0,82,8
+/-Idx5,6-0,93,8-5,70,6
 
Kerngegevens
Koers
25/06/2019
 EUR 436,97
Rendement 1 Dag -0,15%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
ISIN BE0026535543
Grootte Fonds (Mil)
31/12/2008
 EUR 2271,95
Grootte Fondsklasse (Mil)
24/06/2019
 EUR 4661,97
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
11/02/2019
  1,25%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Pricos Cap
Het pensioenspaarfonds is in hoofdzaak gericht op kapitaalaangroei op lange termijn. De activa van Pricos worden uitsluitend belegd: 1) ten belope van ten minste 30% in aandelen. 2) in obligaties, in EUR uitgegeven of onvoorwaardelijk gewaarborgd, in hoofdsom en in interest, door de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties van gemeenten, de gemeenten en andere openbare lichamen of instellingen; 3) in obligaties of kasbons in EUR, met een looptijd van meer dan één jaar, uitgegeven door Belgische publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen of in gelddeposito’s in EUR met een looptijd van meer dan één jaar; 4) in vastgoedcertificaten of in hypothecaire leningen; 5) tot ten hoogste 10% in buitenlandse op een Belgische beurs genoteerde effecten of rechten van deelneming van Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen die erkend zijn door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen; 6) tot ten hoogste 10% in tegoeden op rekening in EUR.
Returns
Rendementen %25/06/2019
YTD10,76
3 Jaar geannualiseerd5,92
5 Jaar geannualiseerd4,56
10 Jaar geannualiseerd6,67
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
30/01/1987
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Pricos Cap30/06/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen66,870,0066,87
Obligaties24,910,0024,91
Kas/geldmarkt10,082,227,86
Overig0,360,000,36
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro70,85
Verenigde Staten11,52
Verenigd Koninkrijk6,27
West Europa – Niet Euro5,37
Azië - Ontwikkeld2,55
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening17,41
Technologie14,60
Cyclische Consumptiegoederen14,14
Industrie13,55
Gezondheidszorg8,90
Top 5 positiesSector%
Belgium 18/19 0.00%1,62
French Republic 17/18 0.00%1,61
Total SAEnergieEnergie1,17
Bayer AGGezondheidszorgGezondheidszorg1,11
Siemens AGIndustrieIndustrie1,10
Pricos Cap
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)