KBC ClickPlus Europe Best of 43

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/11/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
KBC ClickPlus Europe Best of 43
Fonds1,75,311,73,55,1
+/-Cat-0,36,06,20,21,3
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
16/12/2014
 EUR 1264,88
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Garantiefondsen
ISIN BE0948805487
Grootte Fonds (Mil)
-
 -
Grootte Fondsklasse (Mil)
16/12/2014
 EUR 32,62
Aankoopkosten (Max) 3,50%
Lopende Kosten Factor
29/09/2014
  0,17%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: KBC ClickPlus Europe Best of 43
Het compartiment streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds het behoud van de initiële inschrijvingswaarde op de Vervaldag en anderzijds het beste van ('Best Of') een meerwaarde van 20% op Vervaldag (2.15% actuarieel rendement, voor kosten en taksen) of een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de eventuele evolutie van de Dow Jones Euro Stoxx 50-index (zoals bepaald hierna) per Deelperiode, via een 'Variabele Cap Cliquet'-structuur. De eventuele stijging van de index per Deelperiode (= (Eindwaarde Deelperiode min Startwaarde Deelperiode) gedeeld door Startwaarde Deelperiode) wordt op de Vervaldag uitgekeerd met een maximum van 8% per deelperiode , waarbij dit maximum wordt verhoogd met de absolute waarde van de eventuele relevante daling die in de voorafgaande Deelperiode in rekening werd gebracht.
Returns
Rendementen %16/12/2014
YTD4,31
3 Jaar geannualiseerd6,60
5 Jaar geannualiseerd5,15
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Niall Tobin
07/09/2009
Cedric Soons
07/09/2009
Oprichtingsdatum
07/09/2009
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
EURO STOXX 50 PR EUR-
Waar belegt het fonds in?  KBC ClickPlus Europe Best of 4330/04/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties93,111,1092,01
Kas/geldmarkt25,2417,257,99
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Kbc Swaps21,29
Amber Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/099,58
Carmini Pro Band Pft 6e 23/03-23/099,55
Emerald Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/099,54
Coral Pro Bond Ptf 6e 23/03-23/099,54
KBC ClickPlus Europe Best of 43